Publikačná činnosť

Javisková reč a umelecký prednes

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení; 160 s.

Jazyk v kontextoch a v textoch

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v BB, 317 s.

Základné míľniky na ceste za univerzitou

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v BB, 132 s.

Akademická příručka

Autori: Meško, D. - Katuščák, D. - Findra, J.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Martin: Osveta, 486

Akademická príručka

Autori: Meško, D. - Katuščák, D. - Findra, J.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Martin: Osveta, 496 s.

Štylistika slovenčiny v cvičeniach - učebnica

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Martin: Osveta, 192 s.

Štylistika slovenčiny

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Martin: Osveta, 232 s.

Expresívne syntaktické konštrukcie

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v BB, 68 s

Jazyk, reč, človek

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: Bratislava: Q 111, 112 s

Encyklopédia jazykovedy

Autori: Jozef Mistrík, Ján Findra et al.
Rok vydania: 1993
Vydavateľstvo: Bratislava: Obzor, 515 s.

Text a škola: Teortický a metodický aspekt

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1990
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Krajský pedagogický ústava, 44 s.

Cvičenia zo štylistiky - 3 vyd

Autori: Ján Findra - Marta Patáková
Rok vydania: 1990
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstv, 259 s.

Slovenský jazyk: (Sloh - cvičebné texty)

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1990
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, 126 s.

Stavba a prednes rečníckeho prejavu

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1989
Vydavateľstvo: Martin: Osveta, 166 s.

Slovník literárnovedných termínov, 2. dopl. vyd.

Autori: Ján Findra - Eduard Gombala - Ivan Plintovvič
Rok vydania: 1987
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstv, 411 s.

Umelecký prednes na prvom stupni základnej školy

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1987
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Krajský pedagogický ústava, 56 s.

Slovenský jazyk a sloh: Pre polsucháčov 1. stupňa ZŠ, - učebnica; 2. vyd

Autori: Ján Findra - Gabriela Gothardová - Jozef Jacko - Emil Tvrdoň
Rok vydania: 1986
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstv, 435 s.

Ústny prejav a umelecký prednes

Autori: Ján Findra - Emil Tvrdoň
Rok vydania: 1986
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstv, 232 s.

Slovenský jazyk a sloh: Pre polsucháčov 1. stupňa ZŠ - učebnica

Autori: Ján Findra - Gabriela Gothardová - Jozef Jacko - Emil Tvrdoň
Rok vydania: 1983
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstv, 426 s.

Cvičebné texty zo slohu pre poslucháčov učiteľstva 1.stupňa základných škôl

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1982
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, 150 s.

Slovník literárnovedných termínov

Autori: Ján Findra - Eduard Gombala - Ivan Plintovvič
Rok vydania: 1979
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstvo, 352 s.

Umenie prednesu, 2. vyd.

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1979
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstvo, 253 s.

Umenie prednesu, 2. vyd.

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1979
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstvo, 252 s.

Cvičenia zo štylistiky - 2. vyd

Autori: Ján Findra - Marta Patáková
Rok vydania: 1978
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstv, 267 s.

Umelecký prednes prózy

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1975
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Krajské osvetové stredisko, 64 s

Umenie prednesu, 1. vyd.

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1974
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstvo, 212 s.

Cvičenia zo štylistiky - 1. vyd

Autori: Findra, J. - Patáková, M.
Rok vydania: 1974
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstv, 264.

Odsek ako prvok epickej štruktúry

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1973
Vydavateľstvo: Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 66 - 119

Recitácia, recitátor, režisér

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1971
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Krajské osvetové stredisko 1971, 72 s

Rozbor štýlu prózy

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1971
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstvo 1971, 216 s.

Rozprávač a sujet; In: Problémy sujetu

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1971
Vydavateľstvo: Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 169 - 204

Poznámky o súčasnom umeleckom prednese

Autori: Ján Findra
Rok vydania: 1969
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Krajské osvetové stredisko, 48 s.

Slovenská gramatika a sloh pre 3. a 4. ročník pedagogických škôl - učebnica

Autori: Baláž, P. - Findra, J. - Holý, J. - Ružička, J.
Rok vydania: 1965
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstv, 184 s.

Slovenská gramatika a sloh pre 2. ročník pedagogických škôl; učebnica

Autori: Baláž, P. - Findra, J. - Holý, J.
Rok vydania: 1963
Vydavateľstvo: Bratislava: Slovenské peadgogické nakladateľstv, 144 s.

Kontaktný formulár

=