Telesná a zdravotná výchova v MŠ a ZŠ

Vyučovanie sa realizuje náhradnou modifikovanou dištančnou formou.

 

Je potrebné prihlásiť sa do LMS Moodle!!!

 

Cesta ku kurzu v Moodle: Filozofická fakulta - Katedra telesnej výchovy a športu - bakalárske štúdium - letný semester

 

Podmienkou pre ukončenie praktickej časti predmetu je vypracovať prípravu na vyučovaciu hodinu na zadanú tému. Všetky informácie budú priebežne zverejnené v Moodle.

 

 

 

Kontaktný formulár

=