Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prezidentka slovenskej pobočky Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií, členka národnej grantovej komisie MŠ KEGA č. 4

Telefónne číslo:
048 446 5023
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
023 (FHV)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
NEW: in weeks 1-6 online office hours only or by e-mail appointment. GIVEN THE C19 situation, I prefer MS TEAMS CONSULTATIONS- teams invitation will be sent after making an appontment by e-mail.. Students with special needs - do not hesitate co contact me anytime.

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Tajovskeho 40
96001 Banska Bystrica
Slovakia

Kancelária: 023 (FHV)
Telefón: 048 446 5023
Email: Jana.Javorcikova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Slovak Branch of the Central European Association for

Canadian Studies

 

The Central European Association for Canadian Studies expresses its profound sympathy and unreserved moral support for our Ukrainian colleagues and friends and the whole Ukrainian nation in their continuing struggle against the invasion of their country. We encourage all members of the association to do whatever is in their power in their own countries to oppose this unprovoked act and to provide assistance wherever and however possible.

 

Association d'Etudes Canadiennes en Europe Centrale exprime sa profonde sympathie et son soutien moral sans réserve à nos collègues et amis ukrainiens et à toute la nation ukrainienne dans leur lutte continue contre l'invasion de leur pays. Nous encourageons tous les membres de l'association à faire tout ce qui est en leur pouvoir dans leur propre pays pour s'opposer à cet acte non provoqué et à apporter leur aide partout et de toutes les manières possibles.

 

For the Slovak branch: doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

 

 

 

Kvalifikácia / Qualification:

 

(Doc.) Habilitačné konanie ukončené 14. 3. 2015 na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

(Mgr.) Absolventka Prešovskej university, Filozofickej fakulty 1992-1997, Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, anglický jazyk, filozofia.

 

 

(CSc./PhD.) 23. 4. 2004; Odbor: 73-19-9, anglický jazyk a literatúra; Miesto: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry, Téma: Prvky antickej tragédie vo vybratých dielach Eugena O’Neilla.

 

 

(PaedDr.) 1. 6. 2011; Odbor: 1.1.1 Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov; Miesto: UMB FHV, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Téma: Stimulácia funkčnej a čitateľskej gramotnosti prostredníctvom lingvistických aktivít v učebniciach AJ pre ZŠ.

 

 

Najvýznamnejšie zahraničné vedecko-výskumné stáže/ Research Stays Abroad:

 

 

Fulbright Teacher Exchange Program (Júl 2005-August 2006); ročný vedecko-pedagogický pobyt ma Minneapolis Community and Technical College, Minnesota, USA.

 

 

FRP/FEP Grant (Jún-Júl 2003); vedecko-výskumný pobyt na Petersborough University, Ontario, Kanada.

 

 

Transatlantic Grant (Január 2001 - Marec 2001); vedecko-výskumná stáž na PennState University, Pennsylvania, USA.

 

 

Oxford College Hospitality Scheme (1. 5. – 30. 5. 2000); vedecko-výskumná stáž na University College, Oxford University, Veľká Británia.

 
 

 

Hlavné smery výskumnej činnosti/Major research areas:

 

Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriavam na dve oblasti. Prvou je teoretický výskum v oblasti teórie literárneho žánru metódou literárnej analýzy a komparatistiky. Skúmaný korpus predstavuje predovšetkým moderná americká dráma s dôrazom na tvorbu Eugena O´Neilla a britská dráma dvadsiateho storočia. Cieľom tohto výskumu je monitoring súčasných žánrových variant, a prípadné doplnenie a aktualizácia slovníkov a literárnych príručiek. Druhou oblasťou výskumu sú kultúrne štúdie anglicky hovoriacich krajín, predovšetkým Kanady, Spojených Štátov a Veľkej Británie. Predmetom výskumu sú objektívne historické a spoločenské udalosti (napríklad prisťahovalectvo, multikulturalizmus, globalizácia) a ich reflexia v základných dokumentoch krajín a najdôležitejších literárnych dielach. Cieľom výskumu je lepšie porozumenie skúmaných krajín, ako aj porovnávacia analýza a hľadanie spoločných bodov s krajinami Európskej Únie.