2020_ROZŠIR_STUD_ANGLICKA_LIT

This web-page contains all you need to succesfully pass the course in English literature.

Due to COVID19, please, check the web-page weekly, more materials may be added. (I am working on audiolectures now, I hope they will be available in mid-April:)

Good luck with your studies, doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

 

2020 summer term_rozširujúce_štúdium

 

New! (April 21, 2020) SELECTED AUTDIOLECTURES: (I am working on a complete list, it will be completed within app. 10 days). I started with the most difficult one - Modernism - the others will be completed shortly. It is ok just to listen to the lecture - this is how your oral exam might look like. More info in your CB & ppt.

 

Lecture 11 - Modernism (27 minutes, contains general information about Modernism, analysis of .....................................3 short stories - Woolf: Kew Garden, The Mark on the Wall and Joyce: .....................................Eveline, CB 79-81; pp 160-172)...OK, this failed - I will send it to your e-mail rsajbb2019@gmail.com and try to figure out why I cannot download it here :(

 

ANGLICKÁ LITERATÚRA (800AD-20th century)

 

Vážení študenti, študentky,

v rámci Vášho rozširujúceho štúdia sa v kurze Anglickej literatúry zvyčajne stretávame na 12 prednáškach a 12 seminároch, kde preberieme kľúčové smery, postavy a diela anglickej literatúry od najstarších začiatkov, cez Shakespeara, Dickensa až po Woofovú.

Tento rok to nebude možné, preto si  samoštúdiom naštudujete učebnicu Compendium (viď. nižšie) a prečítate zoznam povinnej literatúry (nižšie).V zásade ide o to, aby ste sa v rozsahu 5-10 minút vedeli v súvislom monológu v anglickom jazyku vyjadriť k 15 témam (napr. Realizmus, Staroanglické obdobie, Romantizmus... atd.).

 

Samoštúdium Vás bude plne kvalifikovať pre ústnu skúšku formou Skype (poprosím Vás, aby ste mi mailom do konca apríla potvrdili, že máte možosť pripojiť sa na skype, ktorú začiatkom mája overíme). Kto túto možosť nemá, napíšte mi tiež, mail jana.javorcikova@umb.sk (nájdeme alternatívne možnosti)

 

Nechcem Vás v tomto čase stresovať, avšak veľmi rada by som Vás počula rozprávať v anglickom jazyku. Príprava na túto skúšku tiež zlepší Vaše jazykové schopnosti. Verím, že sa nám to spolu podarí zvládnuť s čo najmenším stresom. Ďalej nájdete 3 materiály potrebné ku skúške:

1. Učebnica Compendium... (naučiť sa str. 23-93; str. 1-23 sú v podstate opakovanie z úvodu)

2. Zoznam tém na ústnu odpoveď

3. Zoznam povinnej literatúry

 

Doplnkové:

1. moja ppt presentation (asi z nej nevyjdete, ale môžete si ju pozrieť - nepovinne)

2. pokiaľ niektorým súvislostiam nerozumiete, využite všetky Vám momentálne dostupné zdroje (google, encyklopédie...), kontaktujte ma mailom, alebo sa mailom objednajte na konzultačné hodiny cez skype. 

 

V najbližšej dobe (do cca 20. apríla) sem plánujem umiestniť audioprednášky, ktoré si môžete vypočuť. Ak sa mi to nepodarí, nájdite si materiály na webe.

 

Hlavne v zdraví, Jana Javorčíková, your instructor