POKYNY Dr. Javorčíkovej pred odchodom na pobyt ERASMUS

Oznamy pre študentov/ky, ktorí vycestujú na pobyt v najbližšom semestri:

 

1) Na navštívenej univerzite sa pokúste si zapísať podobné predmety (niekedy sa to podarí až po príchode, informujte sa aj u Vasej poradkyne a u iných študentov). Kurz Amerických štúdií bolo doteraz možné nahradiť kurzami Anglických a Amerických štúdií, štúdií anglicky hovoriacich krajín, Dejinami a kultúrou anglofónnych krajín a pod. Kurzy literatúry sú zvyčajne ekvivalentné kurzom Anglickej literatúry 19. a 20. storočia, Postmoderne a Moderne v literatúre a pod. Pátrajte aj na spríbuznených katerách (napr. Katedre filozofie, Katedre európskych dejín a pod.)

 

2) V prípade, ak sa tieto kurzy na navštívenej univerzite nevyučujú, budete musieť absolvovať tieto kurzy po návrate, zvyčajne 2-3. týždeň v auguste - kontaktujte ma na jana.javorcikova@umb.sk. Pokiaľ ma nezastihnete, záväze platia informácie uverejnené na tejto stránke, čiže povolenie neúčasti na seminároch a povinné splnenie povinnosti (bod 3) po návrate.

 

3) Musíte splniť všetky náležitosti ku kurzu (viď. web- stránka kurzu) okrem fyzickej účasti a seminárnych kvízov (okrem dopredu dohodnutých výnimiek, vyplývajúcich z špecifík vášho pobytu).

 

4) V prípade neúspechu máte nárok na 1 opravný termín, najneskôr 30. augusta.

 

Prajem príjemný pobyt, ako aj návrat na Slovensko a úspešné zvládnutie skúšok praje PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.