Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Tajomník pre štúdium KTVŠ FF UMB

Telefónne číslo:
+421 48 446 7530
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
10

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:30
Streda
09:00 - 10:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie možné aj cez MS Teams.

Kde ma nájdete

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského Tajovského
97401 Banská Bystrica
SR

Kancelária: 10
Telefón: +421 48 446 7530
Email: Jaroslav.Kompan@umb.sk

Profesijná charakteristika

ORCID:0000-0001-5194-734X

 

Pedagogická činnosť- predmety:
Úvod do štúdia vied o športe, Fyziológia 2 - diagnostika pohybovej výkonnosti v školskej TV
Kondičné posilňovanie, Kondičné základy športu, Fitness
Kondičná príprava na školách,
Základy horolezectva, Vysokohorská turistika,Letné výcvikové kurzy 1- Turistika a pobyt v prírode 1, Vodná turistika -Splav Hrona,
Zimné výcvikové kurzy -bežky,


Vediem, alebo sa podieľam na predmetoch špecializácií: Kulturistika, silový trojboj a fitnes, kondičný tréner, turistika


Dosiahnutá kvalifikácia a trénerské triedy:
pešia turistika- Inštruktor II. triedy, (KST)
vysokohorská turistika, -Inštruktor II. triedy (KST)
horolezectvo- inštruktor skalného lezenia (SHS JAMES)
kulturistika,fitnes a silový trojboj- tréner I. triedy
(FTVŠ UK Bratislava)Vedecko – výskumná činnosť v oblastiach:

diagnostika telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti detí a mládeže
turistika a pobyt v prírode, horolezectvo, outdoorové aktivity, zážitková pedagogika
kondičná kulturistika, posilňovanie, fitness


Iné: člen výkonného výboru SAKT- (Slovenská asociácia kondičných trénerov)

člen výkonného výboru Horoklubu ŠK UMB - www.horoklub.sk
člen metodickej komisie Klubu Slovenských turistov

člen Enviromentálnej komisie SOV


Absolvované stáže, projekty a študijné pobyty:

Erazmus 2008 -Liberec

Experiential Education and Outdoor Studies Summer School 2009

Erazmus 2009- Olomouc

Erazmus 2010- Olomouc - Zimní instruktorský kurz

Život je gotickej pes 2011 a 2012

Erazmus 2015- Olomouc

Erazmus 2016- Ústí nad Labem


Príklady Bc a Mgr. prác pod mojím vedením:

 

Mgr. Ivan Lučenič- základy lezenia

Bc. Martin Stodola - fitlopta  

Bc. Marek Drastich - bosu


 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

AAB vedecké monografie

KOMPÁN, J. 2003. Vplyv cvičení v posilňovni na telesnú zdatnosť vysokoškolákov. Banská Bystrica: Bratia Sabovci s.r.o, 2003, 92 s. ISBN 80-89029-73-6

ABD
KOMPÁN, J.- GORNER, K. 2007 Možnosti uplatnenia turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie. FHV UMB, Banská Bystrica, 2007, 64 s. ISBN 80-8083-365-7

ACD
JANKOVSKÁ, Ž.-KOMPÁN, J.- JURÁKOVÁ, M. 2007 Topografická a funkčná anatómia v obrazoch : Banská Bystrica, FHV UMB, 2007, 56 s. ISBN 978-80-8083-393-0

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

KOMPÁN, J. 1999. Motivácia vysokoškolákov na využívanie posilňovne. In: Telesná výchova & Šport, 1999, roč. 9, č. 3 –4, s. 22- 26. ISSN1335 –2245 (AH 0,2)

AEC
RYBÁRIK, K. - KOMPÁN, J. 2007. Uplatnenie absolventov štúdia telesnej výchovy a športu na pracovnom trhu In: Kvalita života1. Ústí nad Labem : UJEP Ústí nad Labem, 2007, s. 173-179. ISBN 978-80-7044-893-9

MISÁROŠOVÁ, M. -KOMPÁN, J. - BELÁS, M. 2005. Vplyv zaťaženia na organizmus rekreačných skialpinistov v stredohorskom prostredí In: Wychowanie Fizyczne sport dzieci i mlodziezy Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005, s. 25-35. ISBN 83-7096-545-8


AED
KOMPÁN, J. 2005. Analýza rekreačného tréningového procesu v posilňovni a jeho vplyv na telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť vysokoškolákov In :Pohyb šport zdravie. Banská Bystrica: KTVS, 2005 s. 52-64 ISBN 80-8083-09-3

GORNER, K. - KOMPAN, J. 2003 Cardiovascular system response on the load in the form of hiking of the woman- recreational sports woman. In: Acta Universitatis Matthiae Belii : Physical education and sport No5. Banská Bystrica : KTV PF UMB, 2003, ISBN 80-8055-848-5

JANČOKOVÁ, Ľ. – KREMNICKÝ, J. – MISÁROŠOVÁ, M. – MIŠUROVÁ, D. - KOMPÁN, J. 2002. Telesný a funkčný rozvoj žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji In: Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2002, s. 7-23. ISBN 80-8055-710-1

KOMPÁN, J – STARŠÍ, J. 2002. Vedomosti žiačok 8. ročníkov vybraných dedinských ZŠ z teoretických základov telesnej výchovy a športu In: Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2002, s. 221-232. ISBN 80-8055-710-1

GÖRNER, K. - KOMPÁN, J. 2001. Vplyv zaťaženia formou pešej turistiky realizovanej v stredohorskom prostredí na zmeny prejavujúce sa v kardiovaskulárnom systéme turistky
In: Acta Universitatis Matthiae Belii : Telesná výchova a šport. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2001, Vol. 3, No.3, s. 33-38. ISBN 80-8055-612-1
(AH 0,4) 50% podiel
KOMPÁN, J. - JANČOKOVÁ, Ľ. 2000. Skvalitnenie tréningového procesu v športe cvičeniami v posilňovni. In: Acta Universitatis Matthiae Belii : sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, 2000, ročník IV, s. 77-85. ISBN 80-8055-433-1
( AH 0,5 50% podiel)

AFD

 

GÖRNER, K. – BOCHENEK, M. – KOMPÁN, J. 2006. Role turystyki szkolnej w opiniach dzieci, mlodziezy i nauczytieli. In: Vedecké práce – Optimalizácia tréningového procesu. Bratislava: STU, 2006, s. 38 – 44. ISBN 80 -227 -2432 -7


RYBÁRIK, K. - KOMPÁN, J. 2005. Úspešnosť uplatnenia absolventov štúdia telesnej výchovy a športu v súčasných podmienkach spoločenskej praxe In:Telesná výchova a šport na univerzitách v ponímaní študentov ako objektu edukácie. Nitra : SPU Nitra, 2005, s. 168-171. ISBN 80-8069-602-0

KOMPÁN, J. 2005. Analýza rekreačného tréningového procesu v posilňovni a jeho vplyv na pohybovú výkonnosť vysokoškolákov In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchovei. Bratislava : STU Bratislava, 2005, s. 117-123. ISBN 80-227-2210-3


RYBÁRIK, K. - KOMPÁN, J. 2005. Uplatňovanie absolventov štúdia telesnej výchovy a športu v súčasných podmienkach spoločenskej praxe In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava : STU Bratislava, 2005, s. 152-156. ISBN 80-227-2210-3


BOCHANEK, M. – GORNER, K. – KOMPAN, J. 2003. Wybrane formy turystyki szkolnej w regione Poludniowego Podlasia i B. Bystrice. In: Turistika a športy v prírode Lipt. Mikuláš: Vojenská akadémia, 2003, s. 49-62 ISBN 80-8040-221-3

KOMPAN, J. - GORNER, K. - BOCHANEK, M. 2003 Sledovanie zaťaženia u starších osôb pri pešej turistike pomocou ukazovateľov srdcovej frekvencie. In: Turistika a športy v prírode Lipt. Mikuláš: Vojenská akadémia, 2003, s.7-16. ISBN 80-8040-221-3

KOMPÁN, J. – ROZIM, R. – CHLADNÁ, J. 2003. Analýza intenzity zaťaženia tanečníkov folklórneho súboru Urpín In: Telesná výchova a šport v súčasnej spoločnosti. Trenčín : TU Trenčín, 2003, s. 55-60. ISBN 80-8075-003-3


JANČOKOVÁ, Ľ. – KREMNICKÝ, J. - KOMPÁN, J. – MISÁROŠOVÁ, M. – BIELA, D. 2003. Diagnostika stavu telesného rozvoja basketbalistiek osemročného športového gymnázia In: Antropomotorika 2003. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2003, s. 101-112. ISBN 80-969029-3-8

HLASICA, D. – GÁBOR, D. - KREMNICKÝ, J. - KOMPÁN, J. – PORUBČAN, M. 2003. Diagnostika tréningového zaťaženia basketbalistiek OŠG v epizódach kondičného a herného tréningu v hlavnom období In: Antropomotorika 2003 Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2003, s. 82-101. ISBN 80-969029-3-8

(AH 0,39) 50% podiel

HLASICA, D. – GÁBOR, D. - KOMPÁN, J. – PORUBČAN, M. 2002. Diagnostika zmien výkonnosti basketbalistiek OŠG v prípravnom období In: Zborník vedeckovýskumných prác – vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2002, s. 35-45. ISBN 80-968931-0-6 (AH 0,) 25% podiel

KOMPÁN, J – STARŠÍ, J. 2002. Názory žiačok 6. ročníkov dedinských základných škôl na školskú telesnú výchovu In: Zborník vedeckovýskumných prác – vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2002, s. 98-109. ISBN 80-968931-0-6
(AH 0,39) 50% podiel

GÖRNER, K. - KOMPÁN, J. 2002. Zmeny funkčných ukazovateľov u turistiky v stredohorskom prostredí In: Zborník vedeckovýskumných prác – vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2002, s. 35-45. ISBN 80-968931-0-6
(AH 0,39) 50% podiel

GÖRNER, K. - KOMPÁN, J. 2002. Pešia turistika realizovaná v stredohorskom prostredí a jej vplyv na srdcovo-cievny aparát vrcholovej športovkyne In: Zdravie, výživa a pitný režim v športe .Trnava : STU Bratislava, 2002, s. 66-72. ISBN 80-227-1704-5
(AH 0,39) 50% podiel

 

GÖRNER, K. - KOMPÁN, J. 2001. Odozva kardiovaskulárneho systému turistiek na zaťaženie formou pešej turistiky pri prechode západnej časti hrebeňa Nízkych Tatier In: Turistika a športy v prírode. VA L. Mikuláš, 2001, s. 27 – 40. ISBN 80-8040-177-2 (AH 0,55) 50% podiel

KOMPÁN, J. - MANDZÁK. P. 2001. Analýza reakcie kardiovaskulárneho systému rekreačných skialpinistov na zaťaženie v teréne In: Turistika a športy v prírode. VA L. Mikuláš, 2001, s. 3-12 ISBN 80-8040-177-2 (AH 0,31) 50% podiel


KOMPÁN, J. 2001. Reakcia kardiovaskulárneho systému skalolezcov na zaťaženie v teréne. In: Antropomotorika 2001. Zborník referátov z medzinárodného vedeckého seminára učiteľov antropomotoriky. Banská Bystrica : SVS TVŠ, RVS TVŠ: KTVŠ FHV UMB, 2001, s. 195-203. ISBN 80-968726-1-3
( AH 0,30)

HLASICA, D. - GÁBOR, D. - KOMPÁN, J. - PORUBČAN, M. 2001. Kondičné predpoklady basketbalistiek OŠG v Banskej Bystrici. In: Antopomotorika 2001. Zborník referátov z medzinárodného vedeckého seminára učiteľov antropomotoriky. Banská Bystrica: SVS TVŠ, RVS TVŠ: KTVŠ FHV UMB, 2001, s. 180-188. ISBN 80-968726-1-3
(AH 0,33) 25% podiel

KOMPÁN, J. 2001. Intenzita tréningového zaťaženia počas tréningu na hodinách TV. In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Bratislava: STU, 2001, s. 114-119. ISBN 80-227-1605-7
( AH 0,30)


KOMPÁN, J. 2000. Skvalitnenie tréningového procesu športu pre všetkých posilňovaním. In.: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a v manažmente. Trnava: STU, 2000, s.79-84. ISBN 80-227-1314-7
( AH 0,37)

KOMPÁN, J. 2000. Využitie kruhového posilňovacieho tréningu na hodinách všeobecnej telesnej výchovy vysokoškolákov. In: Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia. Nitra: KTVŠ PF UKF, 2000, s.58-65. ISBN 80-8050-352-4
( AH 0,39)


AFB
GORNER, K. - KOMPAN, J. 2005. Pohybová aktivita realizovaná formou pešej turistiky a jej vplyv na zaťaženie prejavujúce sa v kardiovaskulárnom systéme vrcholových športovkýň In: Adaptácia v tréningovom procese. Trnava : STU Trnava, 2005, s.. ISBN 80-227-2243-X


AEE

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

KOMPÁN, J. 1997. Motívy študentov pre využívanie posilňovne. In: Zborník referátov z 3. Celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme „Vedy o športe“ dňa 6.5.1997. Banská Bystrica : FHV UMB, 1997. s. 79 –85. ISBN 80-967781-9-6 (AH 0,28 )

Účasťna zahraničných vedeckých konferenciách

KOMPÁN, J.: Diagnostika pohybového systému vysokoškolákov počas cvičení v posilňovni. 4. medzinárodná konferencia v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy. Olomouc: 24. - 25.8.2000. (AH 0,3)

KOMPÁN, J. – GORNER K. 2003 Úroveň nadobudnutých poznatkov a pohybových činností z tematického celku cvičenia v prírode na základných školách v Banskobystrickom regióne. Movement and Health 3rd Internacional Conference. Olomouc: 21.-22. 2003

Účasťna domácich vedeckých konferenciách
GORNER, K. - KOMPAN, J. 2005. Pohybová aktivita realizovaná formou pešej turistiky a jej vplyv na zaťaženie prejavujúce sa v kardiovaskulárnom systéme vrcholových športovkýň In: Adaptácia v tréningovom procese.Trnava 17.6.2005

KOMPÁN, J. 2005. Analýza rekreačného tréningového procesu v posilňovni a jeho vplyv na pohybovú výkonnosť vysokoškolákov In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchovei. Bratislava : STU Bratislava 29.5.2005


KOMPÁN, J.: Využitie kruhového posilňovacieho tréningu na hodinách všeobecnej telesnej výchovy vysokoškolákov. Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia. Nitra: 15.11.2000.


KOMPÁN, J.: Skvalitnenie tréningového procesu športu pre všetkých posilňovaním. Odborný seminár. Trnava, 11.2.2000.
KOMPÁN, J.: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove, Odborný seminár. Bratislava, 23.5.2001

KOMPÁN, J.: Analýza reakcie kardiovaskulárneho systému rekreačných skialpinistov na zaťaženie v teréne, Odborný seminár. Liptovský Mikuláš, 26-27.10.2001

KOMPÁN, J.: Odozva kardiovaskulárneho systému turistiek na zaťaženie formou pešej turistiky pri prechode západnej časti hrebeňa Nízkych Tatier, Odborný seminár. Liptovský Mikuláš, 26-27.10.2001


AFC Príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách

KOMPÁN, J. - MISÁROŠOVÁ, M. – BELÁS, M. –2005. Vplyv zaťaženia na organizmus rekreačných skialpinistov v stredohorskom prostredí In: Wychowanie Fizyczne sport dzieci i mlodziezy Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005, s. 25-35. ISBN 83-7096-545-8

GORNER, K.- PRUSIK, K.- KOMPÁN, J. - BOCHANEK, M. 2004 Možnosti optimalizácie formatívno-informatívnej stránky turistiky a pohybových aktivít v prírode v rámci školskej telesnej výchovy na druhom stupni základných škôl In: OUTDOOR 2004 Brno : FSS MU v Brne ISBN 80-7315-086-7

KOMPÁN, J. - GORNER, K. 2004 Analysis of recreational training process in a fitness room and its inluence on physical fitness of university students. In: Sport training in interdisciplinary scientific resaarches. Czestochowa : Technical univerzoty of Czestochowa ISBN 83-88469-82-7


KOMPÁN, J. - GORNER, K. 2003 Odozva Kardiovaskulárneho systému osôb postproduktívneho veku na zaťaženie vysokohorskou túrou. In: Pohyb a výchova 2003. Ústí nad Labem : PF UJEP ISBN 80-7044-563-7

GORNER, K. – KOMPAN, J. – BOCHENEK, M. : Dzielanie turystyczne jako srodek stosowany w wychowaniu moralnym dzieci i mlodziezy z akcentem wykorzystania metod, form i srodkow. In: Miejsce i rola tžurystyki w strategii spoleczno – gospodarczej. Biala Podlaska: WWF ISBN 83-909395-5-X

GORNER, Karol – KOMPÁN, J. : Cardiowascular system response on the load in the from of hiking of woman athlete. In: Lekkoatletyka w teorii i praktyce. Gdansk : AWFiS Sniadeckego ISBN 83-89227-40-1


GORNER, K. – KOMPÁN, J. 2003. Pešia turistika ako vhodný identifikátor zmien prejavujúcich sa v kardiovaskulárnom systéme rekreačnej športovkyne na úrovni stredohoria. In. : Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu . Brno: FSS MUB, 2003, s. 47 – 50. ISBN 80-210-3099-2

KOMPÁN, J. 2002. Diagnostika telesného a funkčného stavu vysokoškolákov na hodinách kondičného posilňovania. In: Vědy o človeku na prahu 3. tisíciletí. Olomouc: UP, 2002, s.265-271. ISBN 80-244-0596-2 ( AH 0,3 )


GÖRNER, K. - KOMPÁN, J. 2002. Pohybová aktivita realizovaná formou pešej turistiky a jej vplyv na zaťaženie prejavujúce sa v kardiovaskulárnom systéme vrcholovej športovkyne
In: Pohyb a výchova. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyne, 2002, s. 22-26. ISBN 80-7044-450-9
(AH 0,29) 50% podiel

KOMPÁN, J. – BELÁS, M. – MISÁROŠOVÁ, M. 2002. Vplyv zaťaženia na organizmus rekreačných skialpinistov In: Pohyb a výchova. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyne, 2002, s. 55-60. ISBN 80-7044-450-9
(AH 0,34) 33% podiel

KOMPÁN, J. 2000. Diagnostika úrovne telesného rozvoja a telesnej zdatnosti vysokoškolákov počas cvičení v posilňovni. In: Diagnostika pohybového systému. Olomouc: UP, 2000, s.105-109. ISBN 80-244-0212-2 (0,29 AH )

 

BEF

KOMPÁN, J. 2007. Skialpinizmus. In: Vysokohorská turistika. Žilina: SVTS, 2007, s. 115-119 ISBN 80-969597-2-7

 


Kontaktný formulár

=