PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Tajomník pre štúdium KTVŠ FF UMB

Telefónne číslo:
+421 48 446 7530
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
10

Konzultačné hodiny

Pondelok
11:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
dKonzultačné hodiny počas skúškového obdobia. preferujem sú formou videohovoru Microsoft Teams.

Kde ma nájdete

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
SR

Kancelária: 10
Telefón: +421 48 446 7530
Email: Jaroslav.Kompan@umb.sk

Profesijná charakteristika

ORCID:0000-0001-5194-734X

 

Pedagogická činnosť- predmety:
Úvod do štúdia vied o športe, Fyziológia 2 - diagnostika pohybovej výkonnosti v školskej TV
Kondičné posilňovanie, Kondičné základy športu, Fitness
Kondičná príprava na školách,
Základy horolezectva, Vysokohorská turistika,Letné výcvikové kurzy 1- Turistika a pobyt v prírode 1, Vodná turistika -Splav Hrona,
Zimné výcvikové kurzy -bežky,


Vediem, alebo sa podieľam na predmetoch špecializácií: Kulturistika, silový trojboj a fitnes, kondičný tréner, turistika


Dosiahnutá kvalifikácia a trénerské triedy:
pešia turistika- Inštruktor II. triedy, (KST)
vysokohorská turistika, -Inštruktor II. triedy (KST)
horolezectvo- inštruktor skalného lezenia (SHS JAMES)
kulturistika,fitnes a silový trojboj- tréner I. triedy
(FTVŠ UK Bratislava)Vedecko – výskumná činnosť v oblastiach:

diagnostika telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti detí a mládeže
turistika a pobyt v prírode, horolezectvo, outdoorové aktivity, zážitková pedagogika
kondičná kulturistika, posilňovanie, fitness


Iné: člen výkonného výboru SAKT- (Slovenská asociácia kondičných trénerov)

člen výkonného výboru Horoklubu ŠK UMB - www.horoklub.sk
člen metodickej komisie Klubu Slovenských turistov

člen Enviromentálnej komisie SOV


Absolvované stáže, projekty a študijné pobyty:

Erazmus 2008 -Liberec

Experiential Education and Outdoor Studies Summer School 2009

Erazmus 2009- Olomouc

Erazmus 2010- Olomouc - Zimní instruktorský kurz

Život je gotickej pes 2011 a 2012

Erazmus 2015- Olomouc

Erazmus 2016- Ústí nad Labem


Príklady Bc a Mgr. prác pod mojím vedením:

 

Mgr. Ivan Lučenič- základy lezenia

Bc. Martin Stodola - fitlopta  

Bc. Marek Drastich - bosu


 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

AAB vedecké monografie

KOMPÁN, J. 2003. Vplyv cvičení v posilňovni na telesnú zdatnosť vysokoškolákov. Banská Bystrica: Bratia Sabovci s.r.o, 2003, 92 s. ISBN 80-89029-73-6

ABD
KOMPÁN, J.- GORNER, K. 2007 Možnosti uplatnenia turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie. FHV UMB, Banská Bystrica, 2007, 64 s. ISBN 80-8083-365-7

ACD
JANKOVSKÁ, Ž.-KOMPÁN, J.- JURÁKOVÁ, M. 2007 Topografická a funkčná anatómia v obrazoch : Banská Bystrica, FHV UMB, 2007, 56 s. ISBN 978-80-8083-393-0

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

KOMPÁN, J. 1999. Motivácia vysokoškolákov na využívanie posilňovne. In: Telesná výchova & Šport, 1999, roč. 9, č. 3 –4, s. 22- 26. ISSN1335 –2245 (AH 0,2)

AEC
RYBÁRIK, K. - KOMPÁN, J. 2007. Uplatnenie absolventov štúdia telesnej výchovy a športu na pracovnom trhu In: Kvalita života1. Ústí nad Labem : UJEP Ústí nad Labem, 2007, s. 173-179. ISBN 978-80-7044-893-9

MISÁROŠOVÁ, M. -KOMPÁN, J. - BELÁS, M. 2005. Vplyv zaťaženia na organizmus rekreačných skialpinistov v stredohorskom prostredí In: Wychowanie Fizyczne sport dzieci i mlodziezy Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005, s. 25-35. ISBN 83-7096-545-8


AED
KOMPÁN, J. 2005. Analýza rekreačného tréningového procesu v posilňovni a jeho vplyv na telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť vysokoškolákov In :Pohyb šport zdravie. Banská Bystrica: KTVS, 2005 s. 52-64 ISBN 80-8083-09-3

GORNER, K. - KOMPAN, J. 2003 Cardiovascular system response on the load in the form of hiking of the woman- recreational sports woman. In: Acta Universitatis Matthiae Belii : Physical education and sport No5. Banská Bystrica : KTV PF UMB, 2003, ISBN 80-8055-848-5

JANČOKOVÁ, Ľ. – KREMNICKÝ, J. – MISÁROŠOVÁ, M. – MIŠUROVÁ, D. - KOMPÁN, J. 2002. Telesný a funkčný rozvoj žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji In: Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2002, s. 7-23. ISBN 80-8055-710-1

KOMPÁN, J – STARŠÍ, J. 2002. Vedomosti žiačok 8. ročníkov vybraných dedinských ZŠ z teoretických základov telesnej výchovy a športu In: Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2002, s. 221-232. ISBN 80-8055-710-1

GÖRNER, K. - KOMPÁN, J. 2001. Vplyv zaťaženia formou pešej turistiky realizovanej v stredohorskom prostredí na zmeny prejavujúce sa v kardiovaskulárnom systéme turistky
In: Acta Universitatis Matthiae Belii : Telesná výchova a šport. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2001, Vol. 3, No.3, s. 33-38. ISBN 80-8055-612-1
(AH 0,4) 50% podiel
KOMPÁN, J. - JANČOKOVÁ, Ľ. 2000. Skvalitnenie tréningového procesu v športe cvičeniami v posilňovni. In: Acta Universitatis Matthiae Belii : sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, 2000, ročník IV, s. 77-85. ISBN 80-8055-433-1
( AH 0,5 50% podiel)

AFD

 

GÖRNER, K. – BOCHENEK, M. – KOMPÁN, J. 2006. Role turystyki szkolnej w opiniach dzieci, mlodziezy i nauczytieli. In: Vedecké práce – Optimalizácia tréningového procesu. Bratislava: STU, 2006, s. 38 – 44. ISBN 80 -227 -2432 -7


RYBÁRIK, K. - KOMPÁN, J. 2005. Úspešnosť uplatnenia absolventov štúdia telesnej výchovy a športu v súčasných podmienkach spoločenskej praxe In:Telesná výchova a šport na univerzitách v ponímaní študentov ako objektu edukácie. Nitra : SPU Nitra, 2005, s. 168-171. ISBN 80-8069-602-0

KOMPÁN, J. 2005. Analýza rekreačného tréningového procesu v posilňovni a jeho vplyv na pohybovú výkonnosť vysokoškolákov In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchovei. Bratislava : STU Bratislava, 2005, s. 117-123. ISBN 80-227-2210-3


RYBÁRIK, K. - KOMPÁN, J. 2005. Uplatňovanie absolventov štúdia telesnej výchovy a športu v súčasných podmienkach spoločenskej praxe In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava : STU Bratislava, 2005, s. 152-156. ISBN 80-227-2210-3


BOCHANEK, M. – GORNER, K. – KOMPAN, J. 2003. Wybrane formy turystyki szkolnej w regione Poludniowego Podlasia i B. Bystrice. In: Turistika a športy v prírode Lipt. Mikuláš: Vojenská akadémia, 2003, s. 49-62 ISBN 80-8040-221-3

KOMPAN, J. - GORNER, K. - BOCHANEK, M. 2003 Sledovanie zaťaženia u starších osôb pri pešej turistike pomocou ukazovateľov srdcovej frekvencie. In: Turistika a športy v prírode Lipt. Mikuláš: Vojenská akadémia, 2003, s.7-16. ISBN 80-8040-221-3

KOMPÁN, J. – ROZIM, R. – CHLADNÁ, J. 2003. Analýza intenzity zaťaženia tanečníkov folklórneho súboru Urpín In: Telesná výchova a šport v súčasnej spoločnosti. Trenčín : TU Trenčín, 2003, s. 55-60. ISBN 80-8075-003-3


JANČOKOVÁ, Ľ. – KREMNICKÝ, J. - KOMPÁN, J. – MISÁROŠOVÁ, M. – BIELA, D. 2003. Diagnostika stavu telesného rozvoja basketbalistiek osemročného športového gymnázia In: Antropomotorika 2003. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2003, s. 101-112. ISBN 80-969029-3-8

HLASICA, D. – GÁBOR, D. - KREMNICKÝ, J. - KOMPÁN, J. – PORUBČAN, M. 2003. Diagnostika tréningového zaťaženia basketbalistiek OŠG v epizódach kondičného a herného tréningu v hlavnom období In: Antropomotorika 2003 Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2003, s. 82-101. ISBN 80-969029-3-8

(AH 0,39) 50% podiel

HLASICA, D. – GÁBOR, D. - KOMPÁN, J. – PORUBČAN, M. 2002. Diagnostika zmien výkonnosti basketbalistiek OŠG v prípravnom období In: Zborník vedeckovýskumných prác – vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2002, s. 35-45. ISBN 80-968931-0-6 (AH 0,) 25% podiel

KOMPÁN, J – STARŠÍ, J. 2002. Názory žiačok 6. ročníkov dedinských základných škôl na školskú telesnú výchovu In: Zborník vedeckovýskumných prác – vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2002, s. 98-109. ISBN 80-968931-0-6
(AH 0,39) 50% podiel

GÖRNER, K. - KOMPÁN, J. 2002. Zmeny funkčných ukazovateľov u turistiky v stredohorskom prostredí In: Zborník vedeckovýskumných prác – vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB Banská Bystrica, 2002, s. 35-45. ISBN 80-968931-0-6
(AH 0,39) 50% podiel

GÖRNER, K. - KOMPÁN, J. 2002. Pešia turistika realizovaná v stredohorskom prostredí a jej vplyv na srdcovo-cievny aparát vrcholovej športovkyne In: Zdravie, výživa a pitný režim v športe .Trnava : STU Bratislava, 2002, s. 66-72. ISBN 80-227-1704-5
(AH 0,39) 50% podiel

 

GÖRNER, K. - KOMPÁN, J. 2001. Odozva kardiovaskulárneho systému turistiek na zaťaženie formou pešej turistiky pri prechode západnej časti hrebeňa Nízkych Tatier In: Turistika a športy v prírode. VA L. Mikuláš, 2001, s. 27 – 40. ISBN 80-8040-177-2 (AH 0,55) 50% podiel

KOMPÁN, J. - MANDZÁK. P. 2001. Analýza reakcie kardiovaskulárneho systému rekreačných skialpinistov na zaťaženie v teréne In: Turistika a športy v prírode. VA L. Mikuláš, 2001, s. 3-12 ISBN 80-8040-177-2 (AH 0,31) 50% podiel


KOMPÁN, J. 2001. Reakcia kardiovaskulárneho systému skalolezcov na zaťaženie v teréne. In: Antropomotorika 2001. Zborník referátov z medzinárodného vedeckého seminára učiteľov antropomotoriky. Banská Bystrica : SVS TVŠ, RVS TVŠ: KTVŠ FHV UMB, 2001, s. 195-203. ISBN 80-968726-1-3
( AH 0,30)

HLASICA, D. - GÁBOR, D. - KOMPÁN, J. - PORUBČAN, M. 2001. Kondičné predpoklady basketbalistiek OŠG v Banskej Bystrici. In: Antopomotorika 2001. Zborník referátov z medzinárodného vedeckého seminára učiteľov antropomotoriky. Banská Bystrica: SVS TVŠ, RVS TVŠ: KTVŠ FHV UMB, 2001, s. 180-188. ISBN 80-968726-1-3
(AH 0,33) 25% podiel

KOMPÁN, J. 2001. Intenzita tréningového zaťaženia počas tréningu na hodinách TV. In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Bratislava: STU, 2001, s. 114-119. ISBN 80-227-1605-7
( AH 0,30)


KOMPÁN, J. 2000. Skvalitnenie tréningového procesu športu pre všetkých posilňovaním. In.: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a v manažmente. Trnava: STU, 2000, s.79-84. ISBN 80-227-1314-7
( AH 0,37)

KOMPÁN, J. 2000. Využitie kruhového posilňovacieho tréningu na hodinách všeobecnej telesnej výchovy vysokoškolákov. In: Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia. Nitra: KTVŠ PF UKF, 2000, s.58-65. ISBN 80-8050-352-4
( AH 0,39)


AFB
GORNER, K. - KOMPAN, J. 2005. Pohybová aktivita realizovaná formou pešej turistiky a jej vplyv na zaťaženie prejavujúce sa v kardiovaskulárnom systéme vrcholových športovkýň In: Adaptácia v tréningovom procese. Trnava : STU Trnava, 2005, s.. ISBN 80-227-2243-X


AEE

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

KOMPÁN, J. 1997. Motívy študentov pre využívanie posilňovne. In: Zborník referátov z 3. Celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme „Vedy o športe“ dňa 6.5.1997. Banská Bystrica : FHV UMB, 1997. s. 79 –85. ISBN 80-967781-9-6 (AH 0,28 )

Účasťna zahraničných vedeckých konferenciách

KOMPÁN, J.: Diagnostika pohybového systému vysokoškolákov počas cvičení v posilňovni. 4. medzinárodná konferencia v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy. Olomouc: 24. - 25.8.2000. (AH 0,3)

KOMPÁN, J. – GORNER K. 2003 Úroveň nadobudnutých poznatkov a pohybových činností z tematického celku cvičenia v prírode na základných školách v Banskobystrickom regióne. Movement and Health 3rd Internacional Conference. Olomouc: 21.-22. 2003

Účasťna domácich vedeckých konferenciách
GORNER, K. - KOMPAN, J. 2005. Pohybová aktivita realizovaná formou pešej turistiky a jej vplyv na zaťaženie prejavujúce sa v kardiovaskulárnom systéme vrcholových športovkýň In: Adaptácia v tréningovom procese.Trnava 17.6.2005

KOMPÁN, J. 2005. Analýza rekreačného tréningového procesu v posilňovni a jeho vplyv na pohybovú výkonnosť vysokoškolákov In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchovei. Bratislava : STU Bratislava 29.5.2005


KOMPÁN, J.: Využitie kruhového posilňovacieho tréningu na hodinách všeobecnej telesnej výchovy vysokoškolákov. Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia. Nitra: 15.11.2000.


KOMPÁN, J.: Skvalitnenie tréningového procesu športu pre všetkých posilňovaním. Odborný seminár. Trnava, 11.2.2000.
KOMPÁN, J.: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove, Odborný seminár. Bratislava, 23.5.2001

KOMPÁN, J.: Analýza reakcie kardiovaskulárneho systému rekreačných skialpinistov na zaťaženie v teréne, Odborný seminár. Liptovský Mikuláš, 26-27.10.2001

KOMPÁN, J.: Odozva kardiovaskulárneho systému turistiek na zaťaženie formou pešej turistiky pri prechode západnej časti hrebeňa Nízkych Tatier, Odborný seminár. Liptovský Mikuláš, 26-27.10.2001


AFC Príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách

KOMPÁN, J. - MISÁROŠOVÁ, M. – BELÁS, M. –2005. Vplyv zaťaženia na organizmus rekreačných skialpinistov v stredohorskom prostredí In: Wychowanie Fizyczne sport dzieci i mlodziezy Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005, s. 25-35. ISBN 83-7096-545-8

GORNER, K.- PRUSIK, K.- KOMPÁN, J. - BOCHANEK, M. 2004 Možnosti optimalizácie formatívno-informatívnej stránky turistiky a pohybových aktivít v prírode v rámci školskej telesnej výchovy na druhom stupni základných škôl In: OUTDOOR 2004 Brno : FSS MU v Brne ISBN 80-7315-086-7

KOMPÁN, J. - GORNER, K. 2004 Analysis of recreational training process in a fitness room and its inluence on physical fitness of university students. In: Sport training in interdisciplinary scientific resaarches. Czestochowa : Technical univerzoty of Czestochowa ISBN 83-88469-82-7


KOMPÁN, J. - GORNER, K. 2003 Odozva Kardiovaskulárneho systému osôb postproduktívneho veku na zaťaženie vysokohorskou túrou. In: Pohyb a výchova 2003. Ústí nad Labem : PF UJEP ISBN 80-7044-563-7

GORNER, K. – KOMPAN, J. – BOCHENEK, M. : Dzielanie turystyczne jako srodek stosowany w wychowaniu moralnym dzieci i mlodziezy z akcentem wykorzystania metod, form i srodkow. In: Miejsce i rola tžurystyki w strategii spoleczno – gospodarczej. Biala Podlaska: WWF ISBN 83-909395-5-X

GORNER, Karol – KOMPÁN, J. : Cardiowascular system response on the load in the from of hiking of woman athlete. In: Lekkoatletyka w teorii i praktyce. Gdansk : AWFiS Sniadeckego ISBN 83-89227-40-1


GORNER, K. – KOMPÁN, J. 2003. Pešia turistika ako vhodný identifikátor zmien prejavujúcich sa v kardiovaskulárnom systéme rekreačnej športovkyne na úrovni stredohoria. In. : Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu . Brno: FSS MUB, 2003, s. 47 – 50. ISBN 80-210-3099-2

KOMPÁN, J. 2002. Diagnostika telesného a funkčného stavu vysokoškolákov na hodinách kondičného posilňovania. In: Vědy o človeku na prahu 3. tisíciletí. Olomouc: UP, 2002, s.265-271. ISBN 80-244-0596-2 ( AH 0,3 )


GÖRNER, K. - KOMPÁN, J. 2002. Pohybová aktivita realizovaná formou pešej turistiky a jej vplyv na zaťaženie prejavujúce sa v kardiovaskulárnom systéme vrcholovej športovkyne
In: Pohyb a výchova. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyne, 2002, s. 22-26. ISBN 80-7044-450-9
(AH 0,29) 50% podiel

KOMPÁN, J. – BELÁS, M. – MISÁROŠOVÁ, M. 2002. Vplyv zaťaženia na organizmus rekreačných skialpinistov In: Pohyb a výchova. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyne, 2002, s. 55-60. ISBN 80-7044-450-9
(AH 0,34) 33% podiel

KOMPÁN, J. 2000. Diagnostika úrovne telesného rozvoja a telesnej zdatnosti vysokoškolákov počas cvičení v posilňovni. In: Diagnostika pohybového systému. Olomouc: UP, 2000, s.105-109. ISBN 80-244-0212-2 (0,29 AH )

 

BEF

KOMPÁN, J. 2007. Skialpinizmus. In: Vysokohorská turistika. Žilina: SVTS, 2007, s. 115-119 ISBN 80-969597-2-7

 


Kontaktný formulár

=