rôzne k LS 2020-21

Konzultačné hodiny online cez MS Teams v LS 2020/21:

pondelok  11,00-12,00 hod. 

utorok  10,00-11,30 hod.  Dňa 30.3.2021 konzultačné nebudú. Možnosť konzultácie 31.3.2021 od 10-11,00 hod. 

 

 

 Vzhľadom na PN konzultačné hodiny 15 a 16.3.2021 nebudú. 

Info k povinným predmetom bude zverejnené postupne v rámci systému Moodle do začiatku letného semestra

 


Info k LS 2020/21 Vyučujúci Dr. Kompán

 

Realizované predmety a aktivity pre študentov TV v LS:

 


 

Základy horolezectva  2 (V)

Informácia pre prihlásených študentov TV a Trénerstva na predmet.

Predmet "Základy horolezectva" je praktickým predmetom, v ktorom si frekventant osvojuje základné lezecké zručnosti a bezpečný pohyb na lezeckej stene.

Praktickými činnosťami sa študent oboznamuje so zásadami správneho a bezpečného používania lezeckého vybavenia.

Nakoľko sa predmet v momentálnom období nemôže uskutočniť prezenčnou formou budeme ho realizovať blokovo len čo to situácia dovolí. 

Ak sa situácia nezmení ani v nadchádzajúcom období v rámci výučbovej časti, budeme prostredníctvom mailovej komunikácie študentstvo informovať o náhradnom spôsobe splnenia podmienok hodnotenia predmetu. 

V prípade alternatívy uvažujeme aj nad možnosťou výcvik zrealizovať  v prírodnom prostredí na skalách či ferratách, keď to dovolia klimatické podmienky. 

 

Študenti prihlásený cez AIS boli informovaný mailom. 

Obsah predmetu a štruktúru hodnotenia nájdete v informačnom liste predmetu.

Študijné materiály k problematike si môžete nájdete TU 

 


Vysokohorská turistika 2

V prípade prezenčného vyučovania sa predmet bude realizovať prakticky v rámci Turistických aktivít v horstvách Slovenska do 20.5.2021 v rozsahu 2 celodenných túr alebo kombinácie 1 celodennej túry a výcviku na ferratách. 

V prípade praktického výcviku študent znáša náklady na dopravu prípadne zapožičanie vybavenia (ferraty).

Predmet nie je vhodný pre študentov končiacich ročníkov, ktorí majú skrátený semester!!!

V prípade realizácie  modifikovanou kombinovanou formou študent vypracuje aj portfólio k seminárnej práci. 

 

Študent preukáže schopnosť naplánovať celodňovú túru v horskom teréne pre skupinu účastníkov. 

komplexnú informáciu nájdete TU + študijné podklady

Prihlásený študenti po 30.3.2021 cez AIS obdržia prístupové heslo.

 

 


  Skialpinizmus

 Vzhľadom na pandemickú situáciu a nejasné prognózy vývoja sa predmet Skialpinizmus neotvorí. Predmet sa v minulosti realizoval formou kurzu s pobytom na horskej chate čo je teraz problematické a výučba dištančnou formou nemá zmysel. Buď si predmet odoberiete zo zápisného listu Vy alebo po uzavretí AISu o to požiadame my. Zariaďte sa tak pri plánovaní kreditov.  PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. 

 


 

Letné sezónne činnosti

V závislosti od vývoja situácie budú priebežne informácie o kurze aktualizované. Preto odporúčame, aby ste sledovali stránku pravidelne. Čakáme...a najneskôr 30.3.2021 vám dám ďalšiu informáciu o formách realizácie vyučovania predmetu. 

Sú dve možnosti absolvovania predmetu:

1. prezenčne - pobytovou formou - v prípade, že sa situácia zlepší, uskutoční sa 5 dňový kurz na Donovaloch v predbežnom termíne 7.6.-12.6.2021 (1 turnus) 12.6-17.6.2021 (dátum kurzov je orientačný). Prípadne v náhradnom termíne. Informácie o cene, platbe a pod. budú včas zverejnené.

2. kombinovanou formou - ak sa situácia nezmení. budeme hľadať formy na čiastočnej realizácií praktických činností. 

V prípade, že nechcete čakať v neistote, odstráňte si predmet zo zápisného listu a naplánujte si jeho realizáciu v ďalšom akademickom roku.

Konzultácie: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.  (cez MS Teams)

 


Splav Hrona

Dobrý deň, vzhľadom na to že ste sa napriek kapacitným obmedzeniam prihlásili na predmet Splav Hrona namiesto 60 až 150 osôb (prečo to tak je sa zisťuje), musíme prikročiť k selekcii. Keďže, minulý rok pre pandemickú situáciu nás niektorí študenti požiadali o odobratie predmetu z AISu z dôvodu, že ho chcú absolvovať prezenčnou formou v prvom rade to umožníme im. Druhé kritérium selekcie bude čas, kedy ste si predmet zapísali do zápisného listu. (tu sa Vám oplatí aj v budúcnosti využiť pre Vás predzápis).  Informujem Vás preto, aby ste sa vedeli zariadiť pri naplánovaní kreditov. Buď si predmet odoberiete zo zápisného listu Vy alebo po uzavretí AISu o to požiadame my. V tejto chvíli Vám neviem povedať pri kom spravíme čiaru. Túto informáciu budem vedieť až po uzavretí AISu.  S pozdravom PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. 

V závislosti od vývoja situácie budú priebežne informácie o kurze aktualizované. Preto odporúčam, aby ste pravidelne sledovali stránku. Čakáme...a najneskôr 30.4.2021 vám dám definitívnu informáciu akou formou prebehne vyučovanie predmetu.

 


  

 Ďalšie výberové  predmety-termíny a icho k predmetov v prekliku

predmet - Školiteľ dobrodružnej expedície DofE 2  - len pre tých ktorí realizovali v ZS  predmet - Školiteľ dobrodružnej expedície DofE 1

predmet - Mentoring 1 / Vedúci DofE1 inf

predmet - Service learning - info  

Kontaktný formulár

=