Záverečné práce

 

Okruhy a témy záverečných prác na rok 2017/18 

Uvedené témy sú orientačné a je potrebné ich špecifikovať z pohľadu typu záverečnej práce Bc. Mgr. PaedDr. PhDr. , typu študijného programu , aplikácie prostredia a cieľovej skupiny a vlastnej profilácie študenta

Outdoorové aktivity a športy: 

 

  1. Analýza špecifických odborných zručností v turistike pre potreby implementácie DOFe v rámci vyučovacieho procesu na vysokých školách (anotácia- Autor práce sa zaoberá analýzou špecifických odborných zručností v turistických  pre potreby implementácie DOFe www.dofe.sk (projekt Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu ) v rámci vyučovacieho procesu na vysokých školách. Súčasť projektu UMB Award Goes to Universities)
  2. Špecifiká zimného pobytu a aktivít v prírode ako súčasti outdoorových aktivít.
  3. Špecifiká dlhodobého pobytu v zimnej prírode z pohľadu odbornotechnických zručností v turistických činnostiach.
  4.  Turistika a pobytové aktivity v prírode v spôsobe života (seniorov).
  5. Inovácia vyučovania telesnej a športovej výchovy so  zacielením na oudorové aktivity
  6. Zisťovanie potrieb, prostriedkov a cieľov v organizáciách  zaoberajúcich sa aktivitami v prírode (KST atď.)

Kondičný tréning, posilňovanie, kulturistika

  1. Inovácia vyučovania telesnej a športovej výchovy so  zacielením na rozvoj pohybových schopnost ( kondičný tréning, posilňovanie atď.) - špecifické využitie rôzneho náčinia a náradia
  2. Metodické a didaktické spracovanie problematiky vybraných posilňovacích cvičení pre potreby vyučovacieho procesu formou video snímku 
  3.  Analýza vplyvu cvičení v posilňovni na  zmeny telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti vysokoškolákov.

Iné:

Diagnostika telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov základných, stredných škôl alebo vysokoškolákov

Využitie nových vzdelávacích stratégií  v kontexte dobrovoľníctva v športe - Service learning  Bc. práca

Vymedzenie animátorských zručností s zacielením na animáciu v športe  

 


 

Príklady Bc a Mgr. prác pod mojím vedením:

 

 Bc. Martin Stodola - fitlopta  

 

Bc. Marek Drastich - bosu

Mgr. Ivan Lučenič- základy lezenia

 

Kontaktný formulár

=