Didaktika športov 2- gymnastika (denné+externé št.)

Hodnotenie praktický výstup (Dr. Slováková) + písomná skúška z obsahu prednášok (Dr. Kremnický).

 

 

 

ISCED 2, 3 - gymnastika

 

Motorické učenie v gymnastike

 

Vyučovací_tréningový proces zasady

Kontaktný formulár

=