Základy gymnastických športov a úpoly - časť športová gymnastika (denné+externé št.)

Oznam!

Hodnotenie predmetu Základy gymnastických športov a úpoly sa na základe aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku predlžuje do 30.4.2021. Platí pre všetky formy štúdia.

Bude realizované blokové vyučovanie niektorých predmetov prezenčnou formou v termíne 1.2.2021 - 5.2.2021, ak to umožnia nariadenia kompetentných orgánov z pohľadu epidemickej situácie v danom období. Tento predmet medzi ne patrí informácie ešte dostanete.

 

Na hodnotenie máte predĺžené skúškové obdobie v predmete ZGŠ do 25.4.2021 (aby som stihol zapísať hodnotenie do 30.4.2021).

 

 Epidemiologická situácia je taká aká je a v najbližších týždňoch a mesiacoch lepšia nebude. Praktická výučba nebude!

V predmete Základy gymnastických športov za športovú gymnastiku napíšete seminárnu prácu zameranú na terminologický popis pohybu od začiatočnej fázy po konečnú fázu vybraného cvičebného tvaru. Ďalej popíšete konkrétnu dopomoc učiteľa (trénera) pri vykonaní toho cvičebného tvaru. Cvičebný tvar nechám na váš vlastný výber.

Upozorňujem Vás, že ak nájdem 2 zhodné seminárne práce v obsahu textu tak obidve budú hodnotenie Fx.

Termín odovzdania seminárnych prác je do 10.4.2021

 

Hodnotenie:

Praktické zvládnute celého 5 boja - muži, respektíve 4 boja ženy

Písomná skúška z terminológie

 

I. termín hodnotenia praktických zručností:

 

 

II. termín hodnotenia praktických zručností:

 

 

cvičebné tvary ZGŠÚ - denné štúdium

Zostava prostné

Zostava kruhy

Preskok

Zostava bradlá

Zostava hrazda

Zostava kladina

 

cvičebné tvary ZGŠÚ - externé štúdium

Zostava prostné

Zostava kruhy

Preskok

Zostava bradlá

Zostava hrazda

Zostava kladina

Kontaktný formulár

=