Základy gymnastických športov a úpoly - časť športová gymnastika (denné+externé št.)

Hodnotenie:

Praktické zvládnute celého 5 boja - muži, respektíve 4 boja ženy

Písomná skúška z terminológie

 

I. termín hodnotenia praktických zručností:

17.12.2019 12:30 - 13:30

18.12.2019 12:30 - 13:30

 

II. termín hodnotenia praktických zručností:

24.1.2020 12:30 - 13:30

 

cvičebné tvary ZGŠÚ - denné štúdium

 

cvičebné tvary ZGŠÚ - externé štúdium

Kontaktný formulár

=