Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7562
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
56

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:40 - 11:20
Streda
12:55 - 13:35
Štvrtok
-
Piatok
-
Streda konzultácie po dohode: cez MS teams, telefón, v kancelárii a pod.

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského Tajovského
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 56
Telefón: 048 446 7562
Email: Jiri.Michal@umb.sk

Profesijná charakteristika

Doc. PaedDr. Jiří MICHAL, PhD.
 
Pôsobí na vysokej škole od roku 1985.
 
Doktorandské štúdium ukončil na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave v odbore "Športová edukológia".
 
Habilitačné konanie ukončil na Fakulte humanitných vied PU v Prešove v odbore "Športová edukológia".
 
Garantuje študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – telesná výchova. V bakalárskom a magisterskom štúdiu prednáša predmety: teória a didaktika lyžovania a snowboardingu, didaktika telesnej výchovy a športu, teória a didaktika športu pre všetkých, golf,tenis a pod.
 
Je koogarantom doktorandského štúdia Športová humanistka na FF UMB. Školiteľom v doktorandskom štúdiu, vedie rigorózne a diplomové práce, predsedom komisie pre štátne skúšky.
Je člen predsedníctva a metodik Snowboardovej asociácie Slovenska a Slovenskej lyžiarskej asociacie v useku snowboardingu, člen metodickej komisie Slovenskej lyžiarskej asociacie v úseku alpských diciplín, člen celoslovenskej komisie športu pre všetkých.
 
Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa orientuje predovšetkým na oblasť športovej humanistiky a edukológie, teórie a didaktiky sezónnych činností (snowboarding, lyžovanie, turistika, pobyt v prírode, korčuľovanie, plávanie, golf) na 1. a 2. stupni základných škôl a stredných školách.

Predseda redakčnej rady vedeckého časopisu: Acta Universitatis Matthiae Belii Physical Education And Sport