Publikačná činnosť

K vybraným aspektom konzekutívneho tlmočenia s notáciou

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo:

Z elementárnej propedeutiky pre študentov translatológie. E-nástroje

Autori: Mária Lancková, Jana Michalčíková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo:

Jednotlivé aspekty tlmočníckej notácie študentov ako predmet výskumu

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo:

Interpretación simultánea y consecutiva español - eslovaco

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo:

Translatologický slovník : slovensko-anglicko-rusko-ukrajinsko-bielorusko-nemecko-španielsko-francúzsky

Autori: Hrehovčík Teodor, Opalková Jarmila, Kredátusová Jarmila, Liashuk Viktoria M., Slivková Ivana, Fedorko Marián, Michalčíková Jana, Vojtek Daniel, Maleyeva Elena (Recenzent), Charfaoui Emília (Recenzent)
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo:

Didaktický aspekt tlmočníckej notácie z pohľadu niektorých svetových bádateľov I. časť

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo:

Didaktický aspekt tlmočníckej notácie z pohľadu niektorých svetových bádateľov II. časť

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo:

Krátky španielsko-slovenský glosár pojmov z oblasti azylu a migrácie: 1. časť A - M

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo:

Krátky španielsko-slovenský glosár pojmov z oblasti azylu a migrácie: 2. časť N - Z

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo:

Niekoľko poznámok k migrácii a komunitnému tlmočeniu u nás a v Španielsku

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo:

Recenzia. Odborná jazyková príprava v španielskom jazyku pre oblasť cestovného ruchu

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo:

Proces výučby konzekutívneho tlmočenia na bakalárskom stupni štúdia špecificky so zameraním na španielsky jazyk

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: elektronický zdroj

Stav komunitného tlmočenia na území Pyrenejského polostrova a u nás

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo:

Štruktúra a organizácia výučby tlmočenia v bakalárskom stupni štúdia

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo:

K najčastejším problémom študentov v priebehu vyučovania konzekutívneho tlmočenia

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo:

K problematike kognitívnych procesov pri tlmočení

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo:

Krátky pohľad na súčasný stav prekladu v Španielsku

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo:

Lingvistické problémy pri konzekutívnom tlmočení zo španielskeho jazyka

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo:

Nuestra ciudad Prešov, en el corazón de Europa

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo:

Omyly študentov ako výzva pre učiteľa konzekutívneho tlmočenia

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo:

Porovnanie prekladu aspektu v španielskom jazyku prezentované na úryvku z knihy "Láska v čase cholery"

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo:

Primeros testimonius traductores en la Península Ibérica

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo:

Prekladateľská škola v Tolede

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo:

Recenzia. Myslenie o preklade

Autori: Jana Michalčíková
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo:

Kontaktný formulár

=