Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Edičnej komisie FF UMB, katedrová administrátorka webovej stránky KRO

Telefónne číslo:
048 446 5132
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K132

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 10:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Stretnutie mimo konzultačných hodín je potrebné dohodnúť mailom.

Kde ma nájdete

PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K132
Telefón: 048 446 5132
Email: jana.pecnikova@umb.sk

Profesijná charakteristika

PhDr. Jana Pecníková, PhD. pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pôsobí na Katedre romanistiky. V odbornej činnosti sa venuje témam: francúzsky jazyk a kultúra; interkultúrna komunikácia; kultúrne a aktívne občianstvo v EÚ; kultúrna a jazyková identita a kultúrna krajina. V daných témach je resp. bola spoluriešiteľkou (koordinátorkou) v domácich a zahraničných projektoch. Je autorkou vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt. Publikovala vedecké štúdie registrované v databáze Scopus/Wos. Podieľa sa na mnohých slovenských a medzinárodných odborných seminároch a konferenciách v spolupráci, a to napríklad s Jagelovskou univerzitou, Poľsko; Université Rennes 2, Francúzsko.

----

PhDr. Jana Pecníková, PhD. is an assistant professor at the Faculty of Arts of Matej Bel University in Banská Bystrica, where she is a member of the Department of Romance Studies. Her professional activities and research deal with the following topics: French language and culture; intercultural communication; cultural and active citizenship in the EU; cultural and linguistic identity; and cultural landscape. In the given topics, she has been a coordinator in domestic and foreign projects. She is author of scientific monographs, university textbooks and scientific papers. She participates regularly in many Slovak and international workshops and conferences in cooperation, e.g. with the Jagiellonian University, Poland; or University of Rennes 2, France.

 

Aktuálne riešené projekty/ Current Projects:

Projekt VEGA č. 1/0538/21. (2021-2023) Kultúrna pamäť európskych veľkomiest

Projekt Erasmus Mundus (Erasmus-Edu-2021-Emjm-design 101049283) (2022 - ...) TELME Teaching foreign languages in a multicultural environment.

Projekt Vyšehradského fondu (2019-2023) - The Impact of Brexit on the Immigration from the V4 Countries: migrant strategies.

Projekt Contested Legacies (2022-2023) v spolupráci s Jagelovskou univerzitou v Krakowe, PL.

Členka projektového tímu EMERGE od r. 2019.

 

Prednáškové pobyty / Teaching mobilities

03/ 2017 - Jagelovská univerzita v Krakowe (Erasmus +) / Jagiellonian University in Krakow, Poland

04/ 2018 - Šiauliai University, Litva (Erasmus +) / Siauliai University, Lithuania

03/2019 - Ostravská univerzita (Erasmus +) / University of Ostrava, Czech Republic

09/ 2022 - Ostravská univerzita (Erasmus +) / University of Ostrava, Czech Republic

 

V roku 2013, 2016, 2017 a 2022  prednášala na Detskej univerzite UMB v Banskej Bystrici / In 2013, 2016, 2017 and 2022 – university lecturer at Children´s Summer University in Banska Bystrica.

 

Oblasť výskumu / Research fields:

Francúzska kultúra a jazyk / French culture and language

Kultúrna identita a občianstvo / Cultural identity and citizenship

Interkultúrna komunikácia / Intercultural communication

Kultúrna krajina / Cultural landscape

 

Členstvá / Memberships:

Od r. 2015 členka The Researcher´s Excellence Network (Lithuania)

Od r. 2016 členka Centra pre jazyk a jazykovú prax (CLLP Slovakia)

od r. 2022 členka FrancAvis (Slovakia)

Od r. 2023 členka Sapienza University of Rome Network (Italy)

 

Jazyky / Languages:

Anglický jazyk B2-C1 (TOEIC) – English Language

Francúzsky jazyk B2-C1 – French Language

 

Publikácie / Publications

Pozri/ See Publikačná činnosť