Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Edičnej komisie FF UMB, katedrová administrátorka webovej stránky KRO

Telefónne číslo:
048 446 5132
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K132

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 10:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Stretnutie mimo konzultačných hodín je potrebné dohodnúť mailom.

Kde ma nájdete

PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K132
Telefón: 048 446 5132
Email: jana.pecnikova@umb.sk

Profesijná charakteristika

PhDr. Jana Pecníková, PhD. pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pôsobí na Katedre romanistiky. V odbornej činnosti sa venuje témam: francúzsky jazyk a kultúra; interkultúrna komunikácia; kultúrne a aktívne občianstvo v EÚ; kultúrna a jazyková identita a kultúrna krajina. V daných témach je resp. bola spoluriešiteľkou (koordinátorkou) v domácich a zahraničných projektoch. Je autorkou vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt. Publikovala vedecké štúdie registrované v databáze Scopus/Wos. Podieľa sa na mnohých slovenských a medzinárodných odborných seminároch a konferenciách v spolupráci, a to napríklad s Jagelovskou univerzitou, Poľsko; Université Rennes 2, Francúzsko.

----

PhDr. Jana Pecníková, PhD. is an assistant professor at the Faculty of Arts of Matej Bel University in Banská Bystrica, where she is a member of the Department of Romance Studies. Her professional activities and research deal with the following topics: French language and culture; intercultural communication; cultural and active citizenship in the EU; cultural and linguistic identity; and cultural landscape. In the given topics, she has been a coordinator in domestic and foreign projects. She is author of scientific monographs, university textbooks and scientific papers. She participates regularly in many Slovak and international workshops and conferences in cooperation, e.g. with the Jagiellonian University, Poland; or University of Rennes 2, France.

 

Projekty/ Projects:

Členka riešiteľského kolektívu/ Team member in:

 • JEAN MONNET č. 2009-2838/154813 Chaire Jean Monnet ad Personam "Identité et Cultures en Europe".2013 – 2014.
 • 2012-10-15-0003 Akcia Rakúsko - Slovensko: Empowering doctoral candidates through professional development planning. 2013 – 2014. v spolupráci s UK Bratislava a Universitat Wien.
 • OPV-2011/1.2/03-SORO Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Séria workshopov a prednášok prof. S. Saariho, PhD. 2014 v spolupráci s University of Helsinki, Fínsko. 
 • ITMS code 26110230082 Program Evaluation of Public Policies. Faculty of Economics, Matej Bel University. 2014 - 2015 v spolupráci s University of Waterloo, Kanada.
 • Morality: Forms of presence. (2013 - 2014) - v spolupráci s Gliwice Academy of Enterpreneurship, Poľsko.
 • 2014-05-15-0001 Akcia Rakúsko - Slovensko: Get organized. 2014-2015. V spolupráci s UK Bratislava a Universitat Wien
 • In Between. 2016-2017. v programovej schéme EÚ - Europe for Citizens, v spolupráci s Institute of European Network Remembrance and Solidarity, Varšava, Poľsko.
 • 61600019 International Visegrad Fund’s - Visegrad University Studies Grant (2015-2018). Migration flows from and within the V4 countries and their impact on current identity of the region
 •  21640033 Visegrad Fund - In Between?. 2017-2018, v spolupráci s Institute of European Network Rememberance and Solidarity, Varšava, Poľsko.
 • Projekt VEGA č. 1/0655/17 (2017 – 2019). Prienik ideí fašizmu do politickej kultúry Slovenska v 20. - 40. rokoch 20. storočia, ich etablovanie a variácie v kontexte európskeho vývoja.
 • Projekt KEGA č. 033UMB-4/2017 (2017 – 2019). (E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie.
 • Projekt technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11. (2017 - 2018) Aktivita 3 - Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na regionálnej a európskej úrovni
 • Projekt APVV - LENOMA (2018-2020) - Le branding en tant que phénomène de la sémantique lexiculturelle : étude de lexicalisation des noms de marque. V spolupráci s Université Paris 13, Paríž, Francúzsko. 
 • Projekt M.P. poz. 596. Universities and NGOs as moderators of civic society. (2017-2019). V spolupráci s Jagelovskou univerzitou v Krakove, Poľsko.
 • Erasmus + KA 2. (2018-2021). European cities in the process of shaping and transmitting European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students. V spolupráci s Jagelovskou univerzitou v Krakove (Poľsko), University of Aquila (Taliansko) a University of Deusto (Španielsko)
 • Projekt Visegrad Fund 21910049 (2019-2021). The impact of Brexit on migration from the V4 countries: migrant strategies. V spolupráci s University of Warsaw, Centre of Migration Research. (Strategic project)
 • Projekt KEGA č. 033UMB-4/2018 (2018-2020). Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií. (vedúca projektu)

 • Projekt Erasmus + KA203-AF35982D-FR-1_DECLAME´FLE (2019-2022). Development of a Collaborative Space for French as a Foreign Language: Literature,Migration, Exile and Learning. V spolupráci s Université de Rennes 2, Francúzsko a Univerzitou A. Mickiewitza v Poznani (Poľsko)

 • Europe for Citizens (2019-2021) Shaping of the European Citizenship in the post-totalitarian societies. Reflection after 15 years of EU enlargement.V spolupráci s Jagelovskou univerzitou v Krakove, Poľsko.
 • Jean Monnet (2019-2022). Jean Monnet Module: Cultural transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives. (koordinátorka)
 • Projekt VEGA č. 1/0538/21. (2021-2023) Kultúrna pamäť európskych veľkomiest. (zástupkyňa vedúcej projektu)
 • Projekt Erasmus Mundus (Erasmus-Edu-2021-Emjm-design 101049283) (2022 - ...) TELME Teaching foreign languages in a multicultural environment.(spoluriešiteľka) v spolupráci s Université Rennes 2 (FR), Abo Akademi University (Fínsko), University of Limerick (Írsko).
 • Projekt Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí UMB (2021-2022)

 

Prednáškové pobyty / Teaching mobilities

03/ 2017 - Jagelovská univerzita v Krakowe (Erasmus +) / Jagiellonian University in Krakow, Poland

04/ 2018 - Šiauliai University, Litva (Erasmus +) / Siauliai University, Lithuania

03/2019 - Ostravská univerzita (Erasmus +) / University of Ostrava, Czech Republic

 

V roku 2013, 2016 a 2017 prednášala na Detskej univerzite UMB v Banskej Bystrici / In 2013, 2016, 2017 – university lecturer at Child´s University in Banska Bystrica.

 

Oblasť výskumu / Research fields:

Francúzska kultúra a jazyk / French culture and language

Kultúrna identita a občianstvo / Cultural identity and citizenship

Interkultúrna komunikácia / Intercultural communication

Kultúrna krajina / Cultural landscape

 

Členstvá / Memberships:

Od r. 2015 - 05/2019 členka tímu a recenzentka v citaj.to (ISSN 1339-2999)

Od r. 2015 členka The Researcher´s Excellence Network (Lithuania)

Od r. 2016 členka Centra pre jazyk a jazykovú prax (CLLP Slovakia)

od r. 2022 členka FrancAvis

 

Jazyky / Languages:

Anglický jazyk B2-C1 (TOEIC) – English Language

Francúzsky jazyk B2-C1 – French Language

 

Publikácie / Publications

Monografie/ Books:

2017 – Aktívne občianstvo: európske či lokálne? : k vybraným otázkam aktívneho občianstva / Jana Pecníková - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Dali, 2017. - 140 s.

2017 – Jazyk – kultúra – identita. / Jana Pecníková, Anna Slatinská - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 124 s.

Učebnice / Handbooks:

2017 - Francúzska kultúrna identita v obrazoch a textoch / Ľudmila Mešková, Jana Pecníková - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 128 s.

2018 – Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na európskej a regionálnej úrovni. / Ľudmila Mešková, Jana Pecníková, Peter Poliak - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 100 s.

Články/ Articles:

Pozri/ see Publikačná činnosť