Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikačná činnosť

Zaklady_francuzstiny - Guide de survie dans les pays francophones manuel  handbook_ONLINE.pdf

Základy francúzštiny - Guide de survie dans les pays francophones

Autori: Jana Pecníková - Lucia Ráčková
Rok vydania: 2023
Vydavateľstvo: Belianum 2023

The cultural landscape and the transformation of cultural heritage

Autori: Jana Pecníková - Viera Krešáková
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: In European cities in the process of constructing and transmitting European cultural heritage / rec. Marcin Rebes. - 1. vyd. - Kraków : Księgarnia akademicka publishing, 2022. - ISBN 978-83-8138-669-2. - Pp. 57-86

Cultural transfer or culture as transfer = Kultúrny transfer alebo kultúra ako transfer

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: In Kultúrny transfer v zjednotenej Európe = Cultural transfer in the United Europe / eds. Jana Pecníková, Zuzana Bohušová ; rec. Monika Banaś, Jiří Chalupa. - 1. vyd. - Tallin : Teadmus, 2022. - ISBN 978-9916-9704-9-2. - Pp. 10-23.

The shaping of active European citizenship in the Slovak society

Autori: Jana Pecníková - Daniela Mališová
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: In Post-totalitarian societies in transformation : from systemic change into European integration. - 1. vyd. - Berlín : Peter Lang, 2022. - ISBN 978-3-631-87032-7. - ISSN 2193-2352. - Pp. 279-291

Kultúrny transfer v zjednotenej Európe = Cultural transfer in the United Europe

Autori: Jana Pecníková - Zuzana Bohušová (ed.)
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: eds. Jana Pecníková, Zuzana Bohušová ; rec. Monika Banaś, Jiří Chalupa. - 1. vyd. - Tallin : Teadmus, 2022. - 245 p. - ISBN 978-9916-9704-9-2

Kultúra - identita - občianstvo v kontexte transformácie Slovenska 15 rokov po vstupe do EÚ

Autori: Jana Pecníková - Ivana Pondelíková - Daniela Mališová
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: KOPRINT, 2021. 178 s. ISBN 978-80-969837-7-3

PRIESKUM FORMOVANIA EURÓPSKEHO OBČIANSTVA V SLOVENSKEJ SPOLČNOSTI

Autori: Jana Pecníková - Daniela Mališová
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: SOCIÁLNE VEDY Z PERSPEKTÍVY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V., Trnava: UCM, 2021, s. 236-247

ON MIGRATION, IDENTITY, AND LITERATURE IN FRENCH LANGUAGE TEACHING / SUR LA MIGRATION, L'IDENTITÉ ET LA LITTÉRATURE DANS L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: E-Revista de Estudos Interculturais do CEI–ISCAP N.º 9, maio de 2021

INTERKULTURALITA V UNIVERZITNOM PRIESTORE. REFLEXIA ROZVÍJANIA CUDZOJAZYČNÝCH KOMPETENCIÍ

Autori: Jana Pecníková - Eva Reichwalderová
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Nová filologická revue 1/2021 – ISSN 1338-0583, s. 67-81

REFLEXIA SOCIO-EKONOMICKÝCH ZMIEN V SPOLOČNOSTI 15 ROKOV OD VSTUPU SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE

Autori: Jana Pecníková - Daniela Mališová
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: REFLEXIE PRAXE NA OTÁZKY VEREJNEJ POLITIKY A EKONOMIKY, PRÁVA A VEREJNEJ SPRÁVY SLOVENSKA IV. Analýzy a návrhy Zborník z virtuálnej vedeckej konferencie Vysoká škola Danubius, 2021, s. 83 - 93

Predhistória "hnutia 20. storočia": Zrod a rozmach kultúrneho fašizmu v Európe na pozadí vývoja vo Francúzsku a Taliansku

Autori: Jana Pecníková - Anton Hruboň - Francois Schmitt
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Vojnová kronika : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania : spoločnosť, politika, armáda, kultúra. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2021. - ISSN 1338-6379. - Roč. 10, č. 1 (2021), s. 4-15.

Faces of Urban cultural landscape : an anthology

Autori: Jana Pecníková (ed.)
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Banská Bystrica : KOPRINT, 2021. - ISBN 978-80-969837-8-0.

Mestá a ich príbehy v cudzojazyčnej výučbe = Cities and their stories in foreign language teaching

Autori: Jana Pecníková - Eva Hohn
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In Forlang 2021 : cudzie jazyky v akademickom prostredí : periodický zborník vedeckých príspevkov a odborných článkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej konanej 23. - 24. júna 2021 - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. - ISBN 978-80-553-3948-1. - ISSN 1338-5496. - S. 291-297.

City public space as artistic cultural landscape

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In Rozvoj urbánnej kultúry = Development of urban culture. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Dali-BB, 2021. - ISBN 978-80-8141-257-8. - S. 192-200.

Brexit a jeho dopad na migračné stratégie Slovákov v UK

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In Súčasné migrácie a ich reflexia v spoločenskom vedomí : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie - 1. vyd. - Nitra : Filozofická fakulta UKF v Nitre, 2021. - ISBN 978-80-558-1800-9. - S. 267-277.

Video game as a simulated cultural landscape

Autori: Jana Pecníková - Jozefa Pevčíková
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In Кuľturno-jazykovoj landšaft: na perekrestke issledovateľskich paradigm = Linguistic and cultural landscape: at the crossroads of research paradigms : kolektivnaja monografija / rec. М. B. Vorošilova, А. А. Ščipicyna. - 1. vyd. - Ufa : Baškirskij gosudarstvennyj universitet, 2021. - ISBN 978-5-7477-5379-2. - Pp. 145-177.

Introduction - Urban cultural landscape

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In Faces of urban cultural landscape : an anthology / ed. Jana Pecníková ; rec. Marta Lacková, Eva Reichwalderová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : KOPRINT, 2021. - ISBN 978-80-969837-8-0. - S. 5-13.

Socio-economic paradoxes in Slovakia after joining the European Union = Paradossi socio-economici in Slovacchia dopo l’adesione all’Unione Europea

Autori: Jana Pecníková - Daniela Mališová
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In Cittadinanza europea, Costituzione e Diritti: l’educazione come strumento di democrazia = European citizenship, constitution and rights: education as an instrument of deomocracy : university, teaching & research. - 1. vyd. - Lecce : Pensa MultiMedia, 2021. - ISBN 978-88-6760-885-0. - Pp. 185-202.

Reflection of Afghan Ethnic Identity in a Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini.

Autori: Jana Pecníková - Ivana Pondelíková
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Acta humanitarica universitatis Saulensis. Siauliai University. Nr.27, ISSN 1822-7309, p. 331-341

PERCEPTION OF CHANGES IN SOCIAL INTEGRATION IN THE LOCAL COMMUNITY AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

Autori: Jana Pecníková - Daniela Mališová - Jana Štrangfeldová
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Emerging Markets Economics and Business. Contributions of Young Researchers. Oradea University Press.2020. p. 265-269

Paríž z pohľadu kultúry, reálií a literatúry

Autori: Jana Pecníková (in Eva Hohn a kol.)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Mestá a ich príbehy. Európska učebnica o kultúrnych tradíciách. Banská Bystrica: DALI BB, 2020. s. 116-145. ISBN 978-80-8141-249-3.

Akceptovateľná miera komercionalizácie technickej pamiatky Čiernohorskej železnice a Lesníckeho skanzenu návštevníkmi

Autori: Jana Pecníková - Viera Krešáková
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 53, 2020, č.4. s. 200 - 208

LES SIMILARITÉS ET LES DIFFRENCES DES NOMS DE MARQUES EN FRANÇAIS ET EN SLOVAQUE

Autori: Jana Pecníková - Ľudmila Mešková - Katarína Chovancová
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE 1/2020 – ISSN 1338-0583, s. 6 - 19

Inovatívne metódy na univerzite súčasnosti a rozvoj digitálnej identity študentov

Autori: Jana Pecníková - Ivana Pondelíková
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7, Bratislava 2020, s. 66-77

Úvod do štúdia kultúr(y)

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Dali-BB, 2020, 79 s. ISBN 978-80-8141-241-7

VPLYV FRANCÚZSKEJ MÓDY NA MÓDNE ZNAČKY V ČESKOSLOVENSKU

Autori: Jana Pecníková - Benedikta Kubalová
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Motus in verbo, roč. VII, č. 1, s. 15-21, ISSN 1339-0392

Transmigration and Transmigrant Community as a Cultural Phenomenon

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Radomskie studia filologiczne, Nr 1/8/2019, UTH Radom, s. 171-176

French and Slovak brand names – contrastive aspect / Les noms de marques francais et slovaques, aspect contrastif

Autori: Jana Pecníková - Ľudmila Mešková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: XLinguae, Volume 12 Issue 1XL, January 2019, ISSN 1337-8384, s. 218-228

Language Maintenance and Language Death: The Case of the Irish Language

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Russian Journal of Linguistics, 2019, Vol. 23, No. 1, s. 40-61

Inovatívne metódy výučby kultúrnych štúdií a cudzích jazykov

Autori: Jana Pecníková - Viera Krešáková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: FORLANG 2019, Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Technicka univerzita Košice, s. 257-266

Digital Identity in the Reflections of Cultural Values

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: «The Future in the Present: the Human Dimension of the Digital Age, Gubkin Humanitarian Readings, Moskva 2018, s. 63-67

VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ A JEJ VPLYV NA ROZVOJ KULTÚRNEJ INTELIGENCIE V NEZISKOVOM SEKTORE

Autori: Jana Pecníková - Ľudmila Mešková - Peter Poliak
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: KULTÚRNA INTELIGENCIA AKO DÔLEŽITÝ PREDPOKLAD KONKURENCIESCHOPNOSTI SLOVENSKA V GLOBÁLNOM PROSTREDÍ Zborník vedeckých štúdií III z projektu VEGA 1/0934/16, Banská Bystrica: Belianum, 2018, s. 90-98

INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE V POLITIKE SÚDRŽNOSTI NA EURÓPSKEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI

Autori: Jana Pecníková - Ľudmila Mešková - Peter Poliak
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 100 s.

Koncept postmemory v príbehu kultúrnej krajiny/ Concept of Postmemory in Story of Cultural Landscape

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: in Skúsenosť inakosti/Experience of Otherness – osobná a politická identita v kultúre, literatúre, preklade a humanitných vedách, Bratislava: A-Z Lingue, 2018. s. 83-92.

Cultural Slavery or freedom? Values at a crossroad in the 21st century

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Intercultural relations = Relacje międzykulturowe : journal of cultural studies. - Kraków : Institute of intercultural studies, 2017. - ISSN 2544-2139. - Vol. 2, no. 2 (2017), pp. 25-36.

Irish Language and Identity: Revitalization and Protection

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Challenges of Anglophone Language(s), Literatures and Cultures, Cambridge Scholars Publishing 2017, s. 279-295

Aktívne občianstvo: európske či lokálne? (K vybraným otázkam aktívneho občianstva)

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Dali-BB, 2017. 140 s. ISBN 978-80-8141-143-4.

Historical Sites as an Integral Part of our Present

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Pochovaní pod pamiatkami, Via cultura: IKP, 2017, s. 61-77

Historické pamiatky ako neoddeliteľná časť našej súčasnosti

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Pochovaní pod pamiatkami, Via cultura: IKP, 2017, s. 61-77

Development of Key Competencies in Intercultural Communication as Integral Part of Cultural Identity Formation

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Radomskie Studia Filologiczne, UTH Radom, N.1/5/2017, s. 95-104

The Role of Irish Language Teaching: Cultural Identity Formation or Language Revitalization

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: European Journal of Contemporary Education, 2/6/2017, s. 317-327

Rozvoj kľúčových kompetencií v interkultúrnej komunikácii (teória a prax)

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Cudzie jazyky v premenách času VII., Bratislava: Ekonóm, 2017, s. 88-92

JAZYK - KULTÚRA - IDENTITA: Vybrané aspekty interkultúrnej identity

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2017. 124 s. ISBN 978-80-557-1284-0

Industrial Heritage as Integral Part of Our Future (Cultural Context)

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: КОНТУРЫ БУДУЩЕГО: ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ, St. Peterburg: АСТЕРИОН, s. 305 - 310

Migračné pohyby z krajín a medzi krajinami V4 v historickej perspektíve : (Vybrané problémy) : vysokoškolské učebné texty

Autori: Kolektív autorov (vrátane JP)
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 160 s.

Francúzska kultúrna identita v obrazoch a textoch

Autori: Jana Pecníková - Ľudmila Mešková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2017. 128 s.

Komunitný aktivizmus v globálnom priestore ako platforma rozvoja kultúrnej inteligencie

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska v globálnom prostredí : zborník vedeckých štúdií II. z projektu VEGA 1/0934/16 / 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1324-3. - S. 123-131.

Úloha umenia pri estetizácii verejného priestoru

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Umenie a verejný priestor. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. s. 40-57. ISBN 978-80-223-4475-3

Socio-cultural Discourse of Competencies and Barriers in Intercultural Communication

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Evolution and transformation of discourses, Samara University Publishing House, 2016, s. 255-261

Irish Language through the Lens of Culture

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Jazyki v dialoge kuľtur, Bashkhir State University, Ufa 2016, s. 78-83

Kultúrne dimenzie hodnotových postojov

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Posolstvo J.P.II. pre dnešný svet, Verbum Ružomberok 2016, s. 781-790

Volunteering and Activism as Forms of Active Citizenship (a case study)

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Teorija in praksa, Ljubljana 2016, s. 1236-1245

Jazyk ako prostriedok vyjadrenia regionálnej a pohraničnej identity v priestore V4

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. FF UMB Belianum 2016, s. 167-176

Challenges of the Future for Irish and Gaeltacht Identity

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Izzivi prihodnosti/ Challenges of the Future, Feb. 2016. No. 1, s. 1-12.

Cultural Slavery in the Context of Value Attitudes of Contemporary European Society

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Radomskie Studia Filologiczne, UTH Radom, N.1/4/2016, s. 71-79

Identité européenne culturelle ou identité commune?

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Cudzie jazaky a kultúry v teórii a praxi. FF UMB, 2016, s. 99-109

Irish Language and Gaeltacht Cultural Identity - Challenges of the Future

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ, Ufa 2016, s. 152-164

Aktívne európske občianstvo (nielen) ako súčasť vysokoškolského vzdelávania

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Edukácia-výskum-evalvácia, PF UMB Banská Bystrica, 2015, s. 103-110

Kultúrne a národné hodnoty v diele Anglické listy Karla Čapka

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. MU Brno, 2015, s. 197-205

Občianska spoločnosť na križovatke: smer Európa alebo ...?

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Sociálne posolstvo J.P.II. pre dnešný svet, Verbum, Ružomberok 2015, s. 731-738

Kultúrny vplyv Maghrebu na súčasné Francúzsko

Autori: Jana Pecníková - Ivana Frátriková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, FF UMB, Banská Bystrica, 2015, s. 103-112

Dobrovoľníctvo ako jedna z foriem aktívneho občianstva

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku V. Občania a priestory mesta. UMB, Banská Bystrica, 2015, s. 119-146

The Historical and Modern Architecture in Aesthetic and Symbolic Metamorphosis over Time

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Symbols of contemporary culture, Krakow 2015, s. 175-184

Umberto Eco´s Reflections on Morality in the Context of Cultural Identity

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská - Genovaité Kačiuškiené
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Journal of young scientists, Šiauliai University 2015, s. 84-88

The Role of Historical and Modern Architecture in Aestheticization of Public Space

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Esthétiques de la ville : équipements et usages, L´Harmattan 2014, s. 27-37

European Identity Formation in the Context of New Social Movements

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: European journal of social and human sciences, UMB BB 2014, Vol. 2, no.2 s. 90-95

Use of Dialects and Standard Language in the Central Territory of the Slovak Republic

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská - Genovaité Kačiuškiené
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Jounal of Young Scientists, Vilnius 2014, No.1 (41), s. 81-85

Nadčasovosť diela Malý princ Antoina de Saint-Exupéry v kontexte globálnej kultúry

Autori: Jana Pecníková - Jana Orlická
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Jazyk a kultúra, FF PU Prešov 2014, roč. 5, č. 17-18, s.1-8

Katarská heréza z pohľadu stredovekej francúzskej kultúry

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, FF UMB 2014, s. 43-55

Umelecké spracovanie literárnej predlohy Gastona Leroux - Fantóm opery

Autori: Jana Pecníková - Simona Pekárová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Espes, PU Prešov 2014, s. 1-8

Bariéry a hodnoty v interkultúrnej komunikácii

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Cudzie jazyky: most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní, EF UMB, 2014, s. 187-191

Moral Identity in the Reflections of Umberto Eco

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: World journal of theoretical and applied sciences, Gliwice 2014, s. 125-135

Kultúrne stereotypy v diele Anglické listy Karla Čapka

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, FF UMB 2014, s. 97-105

Versailles - umelecký a architektonický skvost Ľudovíta XIV.

Autori: Jana Pecníková - Monika Kniezová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Espes, PU Prešov 2014, s. 11-19

Fenomén drotárstva v reflexii umenia

Autori: Jana Pecníková - Petra Krausová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Espes, PU Prešov 2014, s. 19-26

European identity formation through the medium of new social movements in the context of 21st century

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Intégration et voisinage européens, L´Harmattan 2014 Paris, s. 29-40

Globalizácia a fenomén národných jazykov. Prípad írskeho jazyka v Írskej republike

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Globalizácia a fenomén národnej kultúry, Podhájska 2014, s. 239-251

Kultúrna a národná identita v kontexte súčasného Francúzska

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, FF UMB 2013, s. 128-142

Cenzúra kníh v kontexte digitálnych technológií 21. storočia

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, FF UMB 2013, s. 101-113

"Zlý žiak" na hodine cudzieho jazyka

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Cudzie jazyky a kultúry v škole 10, UKF Nitra 2013, s. 116-123

Sociologické a kultúrne aspektyinterkultúrnej komunikácie v kontexte francúzskej kultúrnej identity na základe vybraných literárnych diel

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Jazyk a kultúra, FF PU Prešov 2013, s.1-10

Úloha pôvodnej a modernej archiktektúry pri estetizácii verejného priestoru

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Espes, PU Prešov 2013, s. 1-6

Culture is like a Book

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Shanghai - Get Together 2012, s. 49-59