Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor TV pre UMB

Telefónne číslo:
048 446 7554
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
č. 34

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 11:00
Utorok
10:15 - 11:15
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
97404 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: č. 34
Telefón: 048 446 7554
Email: Jaroslav.Popelka@umb.sk

Profesijná charakteristika

  • V roku 1999 ukončenie štúdia na FTVŠ UK v Bratislave v odbore: telesná výchova a šport, špecializácia: volejbal.
  • Od roku 1999 do 2003 pôsobil ako učiteľ TELESNEJ VÝCHOVY na SOU Poľnohospodárskom v Ružomberku.
  • V rokoch 2004-2005 bol trénerom reprezentácie mužov v plážovom volejbale.
  • Od roku 2007 pôsobí na vysokej škole a v súčasnosti pôsobí na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici.
  • V rokiu 2012 ukončil 3. stupeň vysokoškolského štúdia na KTVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici v štúdijnom programe športová edukológia a odbore 8.1.3 športová edukológia.

 

 

  • Vyučuje predmety:

              - Športové hry

              - Špecializácia volejbal

              - Organizácia a riadenie Tv a športu na školách

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=