prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7319
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
3. poschodie č. 319

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 10:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Miestnosť číslo 319

Kde ma nájdete

prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 3. poschodie č. 319
Telefón: 048 446 7319
Email: Jan.Slosiar@umb.sk

Profesijná charakteristika

Zameranie vo výskume:

  1. Filozoficko-antropologické otázky v dejinách filozofie – filozoficko-antropologický problém antropín, transcendentálií a existenciálov.
  2. Filozoficko-antropologické problémy voluntarizmu (problém človeka a jeho utrpenia vo filozofii Schopenhauera, problém nihilizmu, prehodnotenia všetkých hodnôt a problém emancipácie človeka ako jedinečnej a neopakovateľnej bytosti vo filozofii Nietzscheho), filozofie života (problém vitality človeka - Bergson a homo historikus - Dilthey), filozofie existencie a existencializmu (problém sebavyjadrenia človeka v slobodnej voľbe – Kierkegaard, Jasper, Sartre)
  3. Klasici filozofickej antropológie – Scheler (ordo amoris), Plessner a Gehlen (problém kultúry v ľudskom bytí)

 

Predmety výučby – povinné :

–        Dejiny filozofie človeka

–        Filozofická antropológia (aj pre novoakreditovaný ŠP Etnológia)

–        Sociokultúrna antropológia

Povinne voliteľné:

–        Filozofia voluntarizmu a filozofia života

–        Filozofia existencie a existencializmu