Lingvistický seminár 1

Lingvistický seminár NJ 1

 

Do konca letného semestra 2020 platí dištančná forma vyučovania. Študenti plnia priebežne zadané úlohy a vypracované ich posielajú online na adresu vyučujúcej:

jana.stefanakova@umb.sk. 

 

Na ukončenie predmetu je potrebné splniť podmienky uvedené nižšie:

 

Forma ukončenia predmetu: Vyhodnotenie súboru úloh a prác zaslaných online:

-          Vypracovanie zadaných úloh uvedených na webovej stránke predmetu. Študenti/študentky zašlú vypracované úlohy online.

-          Vypracovanie seminárnej práce a power-point prezentácie na zadanú tému, ktorá bude zaslaná študentom/študentkám individuálne e-mailom. Vypracované seminárne práce a prezentácie pošlú

študenti e-mailom naspäť.

 

Milí študenti,

prosím Vás o vypracovanie nasledujúcich cvičení a ich zaslanie na adresu 

jana.stefanakova@umb.sk do 30.04.2020. 

 

Cvičenia a úlohy na vypracovanie