Lingvistický seminár NJ 2, NJ 3 ZS 2020/2021

Na tejto web-stránke nájdete všetky informácie, materiály a úlohy týkajúce sa predmetu Lingvistický seminár 2, Lingvistický seminár 3.   

V období od 12.09.2020 do 25.10. 2020 študenti/študentky priebežne vypracúvajú úlohy zadané na stránke predmetu a posielajú ich online na kontrolu vyučujúcej. V prípade, že aj po tomto období bude prebiehať výuka dištančne, semináre sa budú realizovať prostredníctvom aplikácie MS Teams v stanovenom termíne konania predmetu, prípadne podľa pokynov na tejto stránke.  

Forma ukončenia predmetu: 

-  Riešenie zadaných úloh, ktoré študenti/študentky vypracúvajú priebežne a v prípade dištančnej formy výuky ich zasielajú online.

-  Vypracovanie seminárnej práce resp. power-point prezentácie na tému, ktorá bude zadaná študentom/študentkám individuálne. Vypracované seminárne práce a prezentácie pošlú študenti na mail vyučujúcej.

 

Rozdelenie seminárnych prác:

Týždeň 9.11-15.11.2020 

Lukáš Bystriansky: Verben (Passiv) 

Janka Drndová + Karin Hukelová: Syntax (2 témy)

 

Týždeň 16.11-22.11.2020

Zuzka Janíčková: Wortbildung

Norika Žebíková: Pragmatik 

 

Týždeň 23.11-29.11.2020

Annamária Warchalová: Sprache und Sprechen

Viktória Demeková: Semantik

 

Týždeň 30.11-6.12.2020

Gabriel Heiland: Onomastik

Adelka Koišová: Sprachvariation

 

Týždeň 7.12-13.12.2020

Peter Gajan: Varietäten der Sprache nach sozialen Gruppen: Soziolekte 

 

 

Týždeň 12.10-18.10.2020 

Téma 1

Verben 1 - Online Erklärung + online Übung  (prečítať teóriu a urobiť cvičenie online)

Verben 2 - Online Erklärung + online Übung (prečítať teóriu a urobiť cvičenie online)

Grammatik online - Themen und online Übungen  

 

Téma 2: Präpositionalobjekt und Adverbialbestimmung (týždeň 12.10-18.10.2020 - urobiť cvičenia online)

Präpositionale Objekte - Regeln  - online Erklärung

Präpositionalobjekt oder Adverbialbestimmung - online Aufgabe

Wie erkennt man präpositionale Objekte - online Aufgabe

Präpositionale Objekte bestimmen - online Aufgabe

Präpositionalobjekte und Adverbiale unterscheiden - online Aufgabe

Präpositionale Objekte und adverbiale Bestimmungen - online Aufgabe

Adverbiale Bestimmung - Regeln - online

Adverbiale Bestimmung der Zeit - Temporalbestimmung - online Aufgabe

Adverbiale Bestimmung des Ortes - Lokalbestimmung - online Aufgabe

Adverbiale Bestimmung der Art und Weise - online Aufgabe

Adverbiale Bestimmung des Grundes - online Aufgabe

Adverbiale Bestimmungen - gemischte Übung

Adverbiale Bestimmungen - gemischte Übung

 

Týždeň 19.10-25.10.2020

Téma 3 - Adjektiv

Adjektiv - Regeln 

Adjektive einsetzen - online Übung

Adjektive - Gegensätze bilden - online Übung

Adjektive - Endungen ig, lich, isch, haft, bar, los - online Übung

Ajektive - Endungen ig, lich, isch, haft, bar, los - online Übung

Adjektive - unregelmäßige Steigerung - online Übung

Adjektive - steigern - online Übung

Adjektive - als oder wie - online Übung

Adjektive - Gegensätze - online Übung

Adjektive - Gegensätze - online Übung

Adjektive - Gegensatzpaare - online Übung

Adjektive - Gegensatzpaare - online Übung

 

Týždeň 26.10-1.11.2020 (TEAMS)

Téma 4 - Nomen 

Nomen - Levrai.de

Cvičenia k téme Nomen: www.grammatiktraining.de

 

Týždeň 2.11-8.11.2020

Téma 5 - Nomen+Verben+Nebensätze

Nominalisierung von Verben - online Übung

Die Nominalisierung von Verben, die ein Präpositionalobjekt fordern - online Übung

Verbalisierung von Präpositionalkonstruktionen (Finalsätze) - online Übung

Umformungen von Nominalkonstruktionen - online Übung

Wie heisst das Nomen der Nomen-Verb-Verbindung 1 - online Übung

Wie heisst das Nomen der Nomen-Verb-Verbindung 2 - online Übung

Verb - Partizip Präsens - online Übung

Verb - Partizip Perfekt - online Übung

Verb - Partizip Perfekt - Kreuzworträtsel - online Übung

Verb - Konjuktiv I - online Übung

Verb - Konjuktiv II - Regeln - opakovanie

Verb- Konjuktiv II - Irreale Wünsche - Vergangenheit - online Übung

Verb - Konjuktiv I - online Übung

Infinitivsätze - online Übung

Finalsätze mit damit und "um ... zu" - online Übung

Kausalsätze - weil, da, denn - online Übung

Konditionalsätze - wenn, falls - online Übung

 


Týždeň 9.11-15.11.2020 

Téma 6 - Aktiv und Passiv (Verben)

Aktiv und Passiv - Levrai.de

Lukáš Bystriansky: Verben (Passiv + cvičenia) 

Janka Drndová + Karin Hukelová: Syntax (2 témy + cvičenia)

 

Týždeň 16.11-22.11.2020

Téma 7 - Konjuktionen

Konjuktionen - levrai.de

Zuzka Janíčková: Wortbildung

Norika Žebíková: Pragmatik 

 

Týždeň 23.11-29.11.2020

Téma 8 - Pronomen

Pronomen - levrai.de

Annamária Warchalová: Sprache und Sprechen

Viktória Demeková: Semantik

 

Týždeň 30.11-6.12.2020

Téma 9 - Präpositionen

Präpositionen - levrai.de

Gabriel Heiland: Onomastik

Adelka Koišová: Sprachvariation

 

Týždeň 7.12-13.12.2020

Téma 10 - Satzglieder bestimmen

Satzglieder - levrai.de

Peter Gajan: Varietäten nach sozialen Gruppen: Soziolekte 

 

Týždeň 14.12-.20.2020

Téma 11 - Satzarten

Satzarten - levrai.de

 

Doplnkové materiály:

Linguistik: Grundbegriffe und Themen der Linguistik

Pracovný list - Teildisziplinen der Linguistik

Pracovný list - Morphologie

Pracovný list - Pragmatik

Pracovný list - Syntax

Pracovný list - Semantik

Pracovný list - Sprachvariation

Pracovný list - Phonologie

Pracovný list - Wortbildung

Pracovný list - Sprache und Sprechen