Morfológia NJ PT/UČ- LS 2021

Na tejto webovej stránke sa nachádzajú informácie týkajúce sa seminárov z Morfológie nemeckého jazyka LS 2021, materiály, úlohy a cvičenia na vypracovanie k jednotlivým témam a morfologickým javom. Výuka formou seminárov prebieha zatiaľ prostredníctvom Microsoft TEAMS. 

 

Doplnkový materiál:

Zoznam nepravidelných slovies podľa skupín

Deutsch aber Hallo - Grammatikübungen

 

Seminár - 10.2.2021

Téma: Nomen - Bedeutung, Form, Funktion, Kategorien:

Preberané učivo: Deutsch aber Hallo - strany: 2, 3, 4 

Domáca úloha:

Deutsch aber Hallo - Grammatikübungen - str. 4/ cv. 5, str. 5/cv. 6, 7 (N-Deklination)

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell (poslané na e-mail študentov cez úschovňu) - str. 15, 16, 17 pozrieť podstatné mená mužského rodu s tzv. N-Deklination + vypracovať cvičenia na str. 17/cv. 1, 2; str. 18/cv. 4

 

Seminár - 17.2.2021

Téma: Nomen - N-Deklination - riešenie cvičení a úloh

Domáca úloha: zadané cvičenia poslať na mail vyučujúcej jana.stefanakova@umb.sk do 24.02.2021

N-Deklination - opakovanie: vysvetlenie a zoznam podstatných mien

N-Deklination - cvičenia na vypracovanie

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell:

Pozrieť vysvetlenie: Gebrauch des Artikels: str. 19, 20 (der bestimmte und unbestimmte Artikel)

str. 20/cv. 1

str. 21/cv. 2, 3

DÚ- sprrávne riešenia

 

Seminár 24.2.2021

Téma: Artikelwörter - riešenie cvičení a úloh

Domáca úloha: zadané cvičenia poslať na mail vyučujúcej jana.stefanakova@umb.sk do 2.03.2021

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell:

str. 22/cv.6

str. 26/cv. 9,10,11,12

DÚ- správne riešenia

 

Seminár 3.3.2021

Téma: Adjektiv - Deklination (die Regeln - Deklination mit dem bestimmten Artikel + Deklination mit anderen Pronomen, die anstelle des bestimmten Artikels gebraucht werden können)

Domáca úloha: zadané cvičenia poslať na mail vyučujúcej jana.stefanakova@umb.sk do 9.03.2021

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell:

str. 232/cv. 1, 2, 3

str. 233/cv. 4, 5

str. 234/cv. 6, 7

DÚ - správne riešenia

 

Semár 10.3.2021 

Téma: Adjektiv - Deklination ohne Artikel, Steigerung

Domáca úloha: zadané cvičenia poslať na mail vyučujúcej jana.stefanakova@umb.sk do 16.03.2021

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell:

str. 239/ cv. 16

str. 240/cv. 17, 18a

str. 241/cv. 18b

str. 244/cv. 1a

str. 245/cv. 1b, cv. 2

DÚ - správne riešenia

 

Semár 17.3.2021 

Téma: Possesivartikel, Demonstrativpronomen

Domáca úloha: zadané cvičenia poslať na mail vyučujúcej jana.stefanakova@umb.sk do 23.03.2021

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell:

str.  35/cv. 7

str. 215/cv. 1

str. 216/cv. 2

str. 217/cv. 3,4

str. 219/cv. 1,2

DÚ - správne riešenia

 

Semár 24.3.2021 

Téma: Indefinitpronomen, Zahlwörter

Indefinite Pronomen:

1. man, jemand, einer/eine/eines, irgendwer, etwas/nichts (str. 219/1,2)

2. jeder, jedes, jede (Pl. alle, sämtliche), mancher, manches mache (Pl. manche) (str. 221/3)

3. andere, einige, einzelne, wenige, mehrere, viele (str. 222/4)

Domáca úloha: zadané cvičenia poslať na mail vyučujúcej jana.stefanakova@umb.sk do 30.03.2021

Pozrieť Zahlwörter: Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell: str. 123-129 (žiadne cvičenia písomne)

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell: str. 256, str. 258 - vypracovať cvičenia, ktoré nie sú očíslované a zaslať na mail vyučujúcej

DÚ - správne riešenia

 

Semár 31.3.2021 

Téma: Adverien, Präpositionen

Domáca úloha: zadané cvičenia poslať na mail vyučujúcej jana.stefanakova@umb.sk do 6.04.2021

Deutsch aber Hallo - Grammatikübungen - str. 15, 16, 17, 18, 19

DÚ - správne riešenia

 

Semár 7.4.2021

Téma: Schwache, starke Verben und Mischverben - Präsens, Präteritum, Perfektum, trennbare und untrennbare Verben 

Domáca úloha: zadané cvičenia poslať na mail vyučujúcej jana.stefanakova@umb.sk do 13.04.2021

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell: str. 45/cv.14; str. 46/cv.16;  str. 48/2a, str. 49/3a,b; str. 51/2

Perfektum - unregelmäßige Verben

DÚ - správne riešenia

 

Semár 14.4.2021

Téma: transitive und intransitive Verben, trennbar und untrennbar gebrauchte Verben (durch, über, um, unter, wider, wieder), Konjuktiv II

Domáca úloha: zadané cvičenia poslať na mail vyučujúcej jana.stefanakova@umb.sk do 20.04.2021

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell: str. 58/ cv. 2 (trennbar und untrennbar gebrauchte Verben)

Konjuktiv II - vysvetlenie + cvičenia na domácu úlohu

DÚ - správne riešenia

 

Semár 21.4.2021 - seminár sa nekonal, náhradný seminár bude 5.5.2021 o 10.40 h

Téma: Rektion der Verben, reflexive Verben, Konjuktiv I

Domáca úloha: zadané cvičenia poslať na mail vyučujúcej jana.stefanakova@umb.sk do 27.04.2021

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - 

DÚ - správne riešenia

 

Semár 28.4.2021

Téma: Konjuktiv II, Konjuktiv I

Domáca úloha: pozrieť doleuvedený prehľad gramatiky k téme Konjuktiv I a urobiť cvičenia online - cvičenia vypracované online neposielať, stačí urobiť individuálne

Konjuktiv I: Grammatikübersicht - Bildung und Gebrauch 

Konjuktiv I - Von direkter zur indirekten Rede - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Konjuktiv I - Aufforderungen in der indirekten Rede (sollen) - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Konjuktiv I - online Übung

Konjuktiv I - online Übung

Konjuktiv I - online Übung - Gegenwart + Vergangenheit

Konjuktiv I - online Übung

Konjuktiv I - online Übung

Konjuktiv I - Indirekte Fragen - online Übung

 

Semár 5.5.2021

Téma: Konjuktiv I, Partizipien, Passiv

Konjuktiv I:

https://www.grammatiktraining.de/indirekterede/indikativ_oder_indirekte_rede.html

https://www.grammatiktraining.de/indirekterede/schreibuebung-verben-in-der-indirekten-rede-konjunktiv1.html

https://www.grammatiktraining.de/indirekterede/schreibuebung-indirekte-rede-in-der-gegenwart.html

https://www.grammatiktraining.de/indirekterede/schreibuebung-indirekte-rede-in-der-vergangenheit.html

Vysvetlenie gramatiky online:

Partizipien: Grammatikübersicht - Die Bildung von Partizip I (Präsens) und Partizip II (Perfekt)

Partizip Präsens - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Partizip Perfekt - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Vom Relativsatz zum Partizip (Partizip Perfekt) - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Partizipien - Übungen 

Passiv - die Bildung und Gebrauch

Verb - Passiv Präsens

Verb - Passiv Perfektum

Verb - Passiv Präteritum

 

Cvičenia na ďalšie semináre:

Perfektum - unregelmäßige Verben

Präteritum - unregelmäßige Verben 

 

 

Vysvetlenie gramatiky online:

Partizipien: Grammatikübersicht - Die Bildung von Partizip I (Präsens) und Partizip II (Perfekt)

Partizip Präsens - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Partizip Perfekt - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Vom Relativsatz zum Partizip (Partizip Perfekt) - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Partizipien - Übungen 

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell 

Cvičenia na vypracovanie:

s. 68/ cv. 2

s. 70/ cv. 8

s. 70-71/ Gramatika (prečítať) - Verben mit haben und sein 

s. 72/ cv. 1,2

s. 74/cv. 7

s. 75/ Gramatika (prečítať) - Transitive und intransitive Verben (liegen-legen, stehen- sich stellen - sitzen - sich setzen, hängen - händen)

s. 75/cv. 1

s. 76/cv. 3

s. 77/ Gramatika 

s. 79-80-81-82-83/ Gramatika (prečítať) - Rektion der Verben (Verben mit Dativ und Akkusativ)

s. 81/cv. 3

s. 83/cv. 5

s. 86-90/ Gramatika (prečítať) - Verben mit präpositionalem Objekt + Präpositionaladverbien opytovacie a ukazovacie zámenné príslovky: napr. worum, darum)

s. 87/cv. 1

s. 91/cv. 2

s. 92/cv. 3, 4

s. 112/cv. 1 (Modalverben)

s.113/cv. 3

s. 117/cv. 9

s. 247-248/Gramatika (prečítať): Adjektive und Partizipien als Nomen

s. 249/cv. 4

s. 272/Gramatika (prečítať): Gerundium

s. 272/cv. 1 (Gerundium)

Adjektiv - cvičenia na vypracovanie - online 

 

 

RIEŠENIA CVIČENÍ DREYER-SCHMITT- 24.04.2020

RIEŠENIE - Adjektiv - Deklination - 24.4.2020

 

 

Vysvetlenie gramatiky online

Passiv: Grammatikübersicht - Passiv - Bildung, Gebrauch 

Passiv: Bildung - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Vom Aktiv zum Passiv - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Vom Passiv zum Aktiv - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.)  

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell 

Cvičenia na vypracovanie:

s. 124/cv. 4 (Passiv Gegenwart)

s. 125/cv. 6a + cv. 6b (Passiv Vergangenheit)

s. 128/cv. 11 (Passiv mit dem Modalverb)

s. 129/ Gramatika (prečítať): Passiv in den Infinitivkonstruktionen

s. 212-215/ Gramatika (prečítať): Demonstrativpronomen 

s. 217/cv. 3

s. 218-222/Gramatika (prečítať): Indefinitpronomen

s. 222/cv. 4

s. 223-229/Gramatika (prečítať): Zahlwörter

Vysvetlenie gramatiky online:

Konjuktiv II: Grammatikübersicht - Bildung und Gebrauch

Konjuktiv II - Vergangenheit - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Konjuktiv II - Gebrauch - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.)

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell: s. 278-281/Gramatika (prečítať): Konjuktiv II

cvičenie 1: Konjuktiv II Präsens

cvičenie 2: Konjuktiv II 

cvičenie 3: Konjuktiv II  

 

RIEŠENIE CVIČENÍ - Dreyer-Schmitt - 30.4.2020

RIEŠENIE CVIČENÍ 1 - Konjuktiv II. Präsens - 30.4.2020

RIEŠENIE CVIČENÍ 2 - Konjuktiv II.  - 30.4.2020

RIEŠENIE CVIČENÍ 3 - Konjuktiv II. - 30.4.2020

 

Dreyer - Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache - aktuell 

s. 250-253/Gramatika (prečítať): Adverb

Vysvetlenie gramatiky online:

Konjuktiv I: Grammatikübersicht - Bildung und Gebrauch 

Konjuktiv I - Von direkter zur indirekten Rede - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Konjuktiv I - Aufforderungen in der indirekten Rede (sollen) - Animierte Erklärung (Klicken Sie auf 'Animation starten', um die Animation zu beginnen.) 

Konjuktiv I - Indirekte Fragen - cvičenie

(4. časť cvičení prosím poslať vypracovanú do 10. 5. 2020 !!!)

 

 

Časocvo tematický plán

Otázky na ústnu skúšku

 

Pokyny ku prezentácii zadaných tém

Zoznam nepravidelných slovies podľa skupín

Liste - starke Verben (Präteritum, Perfektum)

Starke verben - zum Lernen

 

Linky:

http://www.deutschegrammatik20.de/

http://mein-deutschbuch.de/grammatik.html

http://www.deutschplus.net/pages/21

http://www.grammatiktraining.de/uebungen.html

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik

http://longua.org/downloads.php#deutsch

http://online-lernen.levrai.de/deutsch_grammatik_uebungen_klasse_5_6_7.htm

Grammatikkurs - online

 

 

Themen

Theorie:

Nomen

Nomen N-Deklination

Nomen-Nominalisierung

Nomen-Partizipien

 

Präpositionen

Präpositionen - cvičenia 1

Präpositionen - cvičenia 2 - opakovanie

 

Adjektiv - Deklination, Komparation

  

Verb - pravidlá

Verb - Zeitstufen

Verb - Konjugation (schwache, starke Verben, Hilfsverben)

Verb - unregelmäßige Verben - Theorie

Präteritum, Perfektum