Prekladateľské soirée 6

 

Dňa 30. septembra 2014 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici konalo šieste Prekladateľské soirée, ktoré tradične organizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky FHV Univerzity Mateja Bela v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou a Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Tentoraz bola našou hostkou Jarmila Samcová, v našom kultúrnom prostredí dobre známa, Cenou Jána Hollého ocenená prekladateľka a šéfredaktorka Revue svetovej literatúry.   

Nosnou témou večera boli slovenské preklady afroamerickej spisovateľky a laureátky Nobelovej ceny za literatúru Toni Morrisonovej (J. Samcová preložila 4 Morrisonovej romány). Večer moderovala naša kolegyňa PhDr. Katarína Feťková, PhD., ktorá je v akademickom prostredí známa aj ako autorka viacerých monografií a článkov, mapujúcich tvorbu práve spomínanej Toni Morrisonovej. Moderátorským partnerom jej aj tentoraz bol kolega PhDr. Martin Djovčoš, PhD., ktorý moderoval najmä druhú časť soirée, keď prišlo na všeobecnejšie otázky, týkajúce sa prekladateľských a vydavateľských skúseností našej hostky. O príjemný kultúrny program sa opäť postarala flautistka Gabriela Hajnovičová, ktorú klavírne sprevádzala Andrea Svorčíková (obidve účinkujúce sú našimi študentkami v kombinácii anglický jazyk – hudobná výchova).    

V kontexte doterajších hodnotiacich správ zo soirée to už vyznie ako klišé, no účasť študentov bola opäť veľmi vysoká (ide najmä o študentov vyšších ročníkov), čo ma ako spoluorganizátora naozaj teší. Pani hostka prítomným v sále s láskavým humorom priblížila svoju vydavateľskú prax, ktorá, ako vieme, má v dnešnej kultúrnej situácii aj tienisté stránky. Časopis Revue svetovej literatúry vychádza už bezmála 50 rokov, a určite by bolo chybou, keby nad osudom periodika visel (hoci aj akokoľvek malý) reálny ekonomický otáznik. Jarmila Samcová stojí na čele tohto literárno-prekladateľského klenotu už 20 rokov a, ako sama poznamenala, počas existencie Revue sa v radoch tvorcov a spolutvorcov vystriedalo už niekoľko generácií.