Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prekladateľské soirée 7

31. marca 2015, sa na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konalo Prekladateľské soirée, ktorá organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku a INFO-m USA. Naším hosťom bol doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. – osobnosť s naozaj širokým záberom. Posúďte sami: Vedúci Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej Fakulty UPJŠ v Košiciach, redaktor (napr. časopis Dotyky), lexikograf (Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, 2006), básnik (Skúška správnosti, 1989) a, samozrejme, prekladateľ. Marián Andričík preložil zhruba dve desiatky kníh (Saroyan, Blake, Grisham, Keats, Doyle a pod.) a ako teoretik prekladu je autorom diel K poetike umeleckého prekladu(2004), Preklad pod lupou (2013)či Aspekty piesňového textu (2014). Za zmienku isto stoja aj antológie beatnickej poézie Nahý anjel … alebo Nahlas(1995) a Beatnici (2010), ktoré zostavil a (na 90%) preložil.  

Aj toto stretnutie moderoval PhDr. Martin Djovčoš, PhD. a touto cestou by som chcel poďakovať aj Mgr. Zuzane Kopčanovej z centra INFO USA za úvodné slovo a pomoc pri organizácii podujatia. Večer nám aj tentoraz spestrili študentky angličtiny a hudobnej výchovy, tretiačky Andrea Svorčíková (klavír) a Gabriela Hajnovičová (priečna flauta). Dámy interpretovali Menuet G. P. Telemanna, úryvok z Labutieho jazera od P. I. Čajkovského a skladbu Castle on a cloud z filmu Bedári.