Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prezentácia knihy Woody Allena

8. novembra 2011 o 16.00 sa pod záštitou Katedry anglistiky a amerikanistiky v aule na Ružovej ulici konalo literárno-filmové posedenie pri príležitosti vydania knihy Woodyho Allena Nežiaduce účinky, ktorá 17. októbra vyšla vo vydavateľstve Tatran v slovenskom preklade nášho kolegu PhDr. M. Kubuša.

Účasť študentov splnila očakávania organizátorov – zúčastnili sa najmä tí, ktorí majú o umelecký preklad eminentný záujem. Večerom nás sprevádzal PhDr. Martin Djovčoš, ktorý po krátkej diskusii s prekladateľom otvoril diskusiu so študentmi. Tí sa chopili šance a prekladateľa vyspovedali. Ich otázky boli najmä pragmatického charakteru, avšak množstvo teoretických otázok len svedčilo o tom, že študenti javia záujem o translatológiu aj na vedeckej báze. Po diskusii so študentmi prišiel na rad krst knihy. Krstilo sa detským šampanským – ide totiž o prvú publikáciu kolegu Kubuša tohto druhu a jeho prekladateľská publikačná činnosť je predsa len ešte v plienkach. Následne prekladateľ predniesol krátku prezentáciu o autorovi, jeho živote a diele – jednak literárnom ako aj filmovom. V závere prezentácie kolega Kubuš študentom predniesol niekoľko príkladov príslovečných „prekladateľských orieškov“, s ktorými sa musel popasovať, a jeho slová dopĺňala naša študentka Lucia Ferencová (študentka druhého ročníka magisterského štúdia) kultivovaným prednesom vybraných pasáží z knihy. Pred prestávkou sme ešte vyhlásili menší vedomostný kvíz, v ktorom si traja šťastlivci odniesli pekné ceny – filmy W. Allena na DVD ako aj práve vydanú publikáciu Nežiaduce účinky, ktorá ešte stále voňala detským šampanským.

Prezentáciu ukončilo menšie občerstvenie, po ktorom sme sa preniesli do filmovej časti večera. Kolektív našej katedry vybral film W. Allena Take the money and run (Zober prachy a zmizni), ktorý len nadväzuje na Allenov humor prezentovaný v čerstvo pokrstenej knihe.

Po kinematografickej kultúrnej vložke sme prítomným poďakovali za ich aktívnu účasť a pozvali sme ich na podobné posedenie, ktoré by sa malo konať začiatkom roka 2012, a to pri príležitosti vydania ďalšej knihy – tentoraz produktom prekladateľského tímu Kubuš/Kráľová/Djovčoš.