„Špiritistická seansa“ v Štátnej vedeckej knižnici

V rámci voľného cyklu čítaní z prekladov vznikajúcich na pôde Filozofickej fakulty UMB sa 12. novembra v priestoroch Literárneho a hudobného múzea ŠVK v Banskej Bystrici konala beseda o preklade knihy Diabolská izba od majstra detektívky (no, ako vyplýva z názvu, i fantastiky a hororu) A. C. Doyla. Hosťom bol prekladateľ PhDr. Martin Djovčoš, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky, ktorý zbierku poviedok prekladal v spolupráci s Mgr. Barborou Kráľovou, PhD. (B. Kráľová sa však pre pracovné povinnosti besedy zúčastniť nemohla).

            Útulná sála Literárneho a hudobného múzea ŠVK bola vďaka neveľkej kapacite prakticky plná.  Dr. Djovčoš predstavil autora a študentom priblížil priebeh prác na texte ako aj vydavateľskú prax Vydavateľstva Európa, v ktorom zbierka v roku 2013 vyšla. Podujatie moderoval PhDr. Martin Kubuš, PhD., taktiež z Katedry anglistiky a amerikanistiky, a besedu umelecky spestril PhDr. Peter Zemaník, ktorý predniesol dve poviedky zo spomínanej publikácie (Diabolská izbaNové katakomby).   

Ako obvykle aj teraz mali študenti možnosť zapojiť sa do súťaže o knihu. Zbierku Diabolská izba aj s venovaním si napokon odniesla študentka magisterského štúdia FiF UMB Bc. Veronika Fričová.