Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vedecká konferencia " Preklad a tlmočenie 9"

Dňa 28. apríla 2010 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej ulici č. 9 v Banskej Bystrici konala vedecká konferencia Preklad a tlmočenie 9 s podtitulom „Kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax“.

Podujatie zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladu a tlmočenia Fakulty humanitných vied v Banskej Bystrici. Konferenciu otvoril vedúci katedry anglistiky a amerikanistiky Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., rektorka UMB prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice PhDr. Oľga Lauková PhD. Po slávnostnom otvorení nasledovalo plenárne zasadnutie, počas ktorého sa za rečníckym pultom vystriedalo viacero popredných osobností slovenskej translatológie, ako sú napr. prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. či doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc., Dr. h. c.

Po plenárnom zasadnutí sa konferovalo v nasledujúcich sekciách: všeobecná translatológia a tlmočenie, odborný preklad a v neposlednom rade umelecký preklad.

Plné auditórium počas plenárnej časti svedčilo o veľkom záujme o spomínanú problematiku nielen v radoch pedagógov a vedeckých pracovníkov, ale aj v radoch študentov. Veríme, že výstupy z konferencie padli na úrodnú pôdu translatologického bádania a vďaka podujatiam tohto druhu sa úroveň vedeckého bádania v oblasti prekladu a tlmočenia na Slovensku ešte zvýši.