Pokyny k praxi

Milí študenti a študentky,

prílohe nájdete pokyny na prax v AR v ZS 2021/2022. Ďalšie informácie ohľadom kontaktov na učiteľov si povieme na seminári resp. prednáške.

 S pozdravom

Anna Slatinská