Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia: Preklad, tlmočenie a kultúra 2

 

Všetky informácie:

http://www.tic-conference.eu/index.php/en/

Informácie o registračnom poplatku