ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA - 2019

Milé študentky, milí študenti,

každý rok máte možnosť zúčastniť sa študentskej vedeckej aktivity (ŠVA). Ak máte nápad na tému, oslovte vybraného vyučujúceho, či by mohol vašu ŠVA viesť, témy vypísané vyučujúcimi čoskoro zverejníme.

Pokyny

  • rozsah práce 8 – 15 normostrán (normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier)
  • podanie prihlášky do 28. 02. 2019
  • odovzdanie práce v 3 zviazaných exemplároch + 1x abstrakt do 04. 04. 2019

Katedrové kolo ŠVA na KAA sa koná dňa   9. apríla 2019 (utorok)

Literárna sekcia: K025
Sekcia lingvistiky, didaktiky a translatológie: K015

 

Všetky informácie týkajúce sa organizácie a priebehu Študentskej vedeckej aktivity, ako aj prihlášku, abstrakt či vzor titulnej strany nájdete v časti Veda a výskum – Referát pre vedu a doktorandské štúdium.

 

Zápisnica zo ŠVA zo dňa 9. apríla 2019