Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5023
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
023 (FHV)