Úvod do štúdia anglického jazyka a literatúry - ZS 2017/2018

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

Milé študentky, milí študenti,

ak ste v minulom akademickom roku dostali z predmetu Úvod do štúdia anglického jazyka a literatúry hodnotenie Fx a v zimnom semestri 2017/2018 opakujete skúšku z uvedeného predmetu, Vaša skúška v 2. ročníku bude pozostávať zo záverečného písomného testu, ktorý má 100 bodov. Body sú rozdelené nasledovne: 50 bodov literárna časť, 50 bodov lingvistická časť. Minimálny počet bodov na úspešné zvládnutie záverečného testu je 65 bodov. Testovanie bude prebiehať v období na ukončenie študijných povinností, t. j. v januári 2018.

S pozdravom,

Alena Štulajterová

VK KAA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Results: Introduction to Literature - 10. 1. 2018

 

Výsledky z  Úvodu do literatúry zo dňa 10. 1. 2018 (1. str.)

Výsledky z Úvodu do literatúry zo dňa 10.1. 2018  (2. str.)

Výsledky z Úvodu do literatúry zo dňa 10. 1. 2018 (3. str.)

OFFICE HOURS

January 17, 2018:  10.00 - 1: 00 PM

January 25, 2018:  12:00 - 1.00 PM

January 30, 2018:  12:00 - 1.00 PM