Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD.