Náčuvová prax

                                                         O z n a m

Študenti si vytlačia a zviažu skriptá BECOMING  AN  ENGLISH  TEACHER.

Rozpis náčuvovej praxe pre 1. ročník Mgr. štúdia bude na nástenke a na stránke katedry.