Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5629
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K020