Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Barbora Vinczeová PhD.

Mgr. Barbora Vinczeová, PhD.

Mgr. Barbora Vinczeová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5033
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
033