Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5021
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K019