Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Elena Vallová, PhD.

PhDr. Elena Vallová, PhD.

PhDr. Elena Vallová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5024
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 024