Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5035
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 031