Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5035
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K031