Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

TÝŽDEŇ TÉMA
   

1

Predhistorická Británia (cca. 500 000 pred n. l. - 43 n. l.)

 

Terminológia a periodizácia. Doba kamenná. Neolit. Megalitické stavby v období neolitu. Kelti.

2

Británia v období Rímskej ríše (43 n. l. - 410)

 

Rímske výboboje. Proces začleňovania Británie do Rímskej ríše. Život, architektúra a správa rímskej provincie.

3

Anglosaské obdobie (410 - 1066)

 

Germánske výboje v 5. storoči. Anglosaské kráľovstvá. Dynastia z Wessexu. Vikingovia. Anglosaská spoločnosť.

4

Ranný stredovek (1066 - 1307)

 

Normandský zábor. Anjouovská ríša. Štát verzus cirkev. Úpadok feudalizmu. Začiatky parlamentnej vlády.

5

Neskorý stredovek (1307 - 1485)

 

Storočná vojna (1337 - 1453). Roľnícke povstanie (1381). Vojna ruží (1455 - 1485).

6

Vláda Tudorovcov (1485 - 1603)

 

Budovanie národného štátu. Henrich VIII. a Anglická reformácia. Vláda Alžbety I.

7

TEST I (z tém 1 - 6)

8

Stuartovci (1603 - 1688)

 

Anglická občianska vojna. Znovunastolenie anglickej monarchie. Vznešená revolúcia 1988.

9

Osemnáste storočie 

 

Anglofrancúzske vojny. Éra Roberta Walpola. Americká vojna o nezávislosť. Napoleonské vojny.

10

Priemyselná revolúcia

 

Príčiny anglickej Priemyselnej revolúcie. Technický pokrok vo výrobe a doprave. Spoločenské dôsledky.

11

Deväťnástne storočie a vek liberalizmu (1851 - 1914)

 

Reformy 1. polovice 19. storočia. Prosperita vrcholného obdobia viktoriánskeho Anglicka. Britské impérium.

12

I. svetová vojna a medzivojnové obdobie (1914 - 1939)

 

Británia a príčiny I. svetovej vojny. Boj Írska o nezávislosť. Politika a ekonomika v medzivojnovom období.

13

II. svetová vojna a povojnové obdobie

 

Britská zahraničná politika pred II. svetovou vojnou. Briti na bojiskách a pri obrane vlasti. Vznik sociálneho štátu.