Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáškové hárky s testovými otázkami

1

Predhistorická Británia (ca. 500 000 p. n. l. - 43 n. l.) aktualizované 2017

2

Británia v období Rímskej ríše (43-410) aktualizované 2017

3 Anglosaské obdobie (410-1066)  aktualizované 2017

4

Ranný stredovek (1066-1307) aktualizované 2017

5

Neskorý stredovek (1307-1485) aktualizované 2016

6

Obdobie Tudorovcov (1485-1603) aktualizované 2017

7

TEST

8

The Stuarts (1603-1688) updated 2017

9

The Eighteenth Century (1688-1815) updated 2017

10

Priemyselná revolúcia updated 2017

11

Deväťnáste storočie a vek liberalizmu (1815-1914) aktualizované 2017  

12

The 20tb Century: World War I and Interwar Years (1914 - 1939) updated 2015

13

The 20th Century: World War II and Welfare State (1939 - 1951)  updated 2015