Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.