ŠVA 2020

Milé študentky, milí študenti,

oznamujeme Vám, že ŠVA 2020 sa uskutoční   7. apríla 2020 (utorok).

Termín odovzdania prihlášky:  do konca februára 2020   (u katedrovej koordintorky - M. Bachledovej, PhD.)

Termín odovzdania práce:       do konca marca 2020

 

Všetky informácie týkajúce sa organizácie a priebehu Študentskej vedeckej aktivity, ako aj prihlášku, abstrakt či vzor titulnej strany nájdete na fakultnej stránke v časti  Veda a výskum – Referát pre vedu a doktorandské štúdium.

 

Tešíme sa, že sa zapojíte aj  tento rok do ŠVA na KAA.

 

KAA FF UMB