Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2. Medzinárodná elektronícká konferencia