Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Methodological section

Blanka Babická - Josef Nevařil: DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY OUTSIDE THE CLASSROOM – SURVEY OF STUDENTS’ HABITS

Zuzana Bartsch Veselá: ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ V PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ PRIMÁRNÍHO STUPNĚ V KONTEXTU ZAVÁDĚNÍ METODY CLIL DO ČESKÝCH ŠKOL

Světlana Obenausová: VZDĚLÁVÁNÍ BUDOUCÍCH I SOUČASNÝCH UČITELŮ ANGLIČTINY V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Alena Štulajterová: Rozvoj tvorivosti V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

Renata Vajdičková: Legislatíva a riadenie regionálneho školstva v SR

Eva Homolová: MANAGING MISTAKES IN SPOKEN ENGLISH