Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Didaktická sekcia

Ditrych_Karolina_Challenges Related to Teachers’ Work in Pandemic Reality

Dove_Michael_Developing intercultural communicative competence through task-based language teaching

Homolová_Eva_Učiteľské roly v kontexte jazykovej edukácie dospelých učiacich sa

Ivenz_Petra_Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií pomocou aktivít

KALAJDŽISALIHOVIĆ_ČIRIĆ-FAZLIJA

Ličko_Roman_In defence of the five-paragraph essay Argumentative writing as one of the essential skills of a democratic citizen in a post-totalitar

Säde-Pirkko Nissilä_Pedagogical Approach to Teaching and Learning Languages and Cultures

Slatinská_Anna_Kultúrne dedičstvo ako súčasť výučby angličtiny na stredných školách a jeho využitie v kontexte 21. storočia