Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Literárna sekcia

Javorčíková_Jana_The Art of Crossing Cultures

Kubuš_Martin_Sen o kríži Zobrazenie Krista v staroanglickej básni

Pliesovska_Valentova_Inonárodná literatúra v čítankách literárnej výchovy ako odraz vzťahu literatúry a politiky