Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sekcia A_translatologická

Slávka Janigová: The Target Product of Legal English Translation Courses – a Multi-skilled Translator

Zuzana Kraviarová: Výučba odborného prekladu: nové východiská

Martin Kubuš: Divadelná hra W. Allena Sam, zahraj to ešte raz v slovenskom preklade

Miroslava Melicherčíková: Simulované konferencie vo výučbe tlmočenia

Sztuková Mária: Dôležitosť prekladateľskej zručnosti

Jana Šavelová: Current Trends in Teaching Professional Translation

Zuzana Tabačková: Teaching Translation to “Non-translators“: Source Language Interference

Silvie Válková: Oh, How to Translate it?