Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sekcia E_kulturologická

Katarzyna Molek-Kozakowska: Criticality as an Academic Skill: Some Reflections on How to Foster Critical Literacy Skills

Elena Vallová: Normy ISO a ich úloha v modernej terminológii