COM-I-N-EUROPE Komunikácia v novej interkultúrnej Európe

Informácie o projekte

Communication in the new intercultural Europe

Vyhlasovateľ:

Limburgská univerzita v Belgicku

 

Číslo projektu:Leonardo da Vinci, PT03/LA/04/24/024
Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:za KAA: PaedDr. Petra Jesenská, PhD., doc. PhDr. Eva Homolová, PhD., PhDr. Jana Šavelová
Koordinátor projektu:Akademia Ekonomiczna v meste Wroclaw, Poľsko
Spoluriešitelia:KSJL FHV: Lujza Urbancová, PhD.
KRO FHV: Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Zahraničný projekt:áno

Grantový projekt zaregistrovaný pod číslom: PT03/LA/04/24/024 www.plurilingua.com
Program: Leonardo da Vinci
Názov: COM-I-N-EUROPE (Komunikácia v novej interkultúrnej Európe)
Iniciátor projektu: Limburgská univerzita v Belgicku
Hlavný koordinátor (= riešiteľ) projektu: Akademia Ekonomiczna v meste Wroclaw, Poľsko
Ostatní (vedeckí) partneri:

  • UMB, Banská Bystrica, Slovenská republika (KAA FHV: Petra Jesenská, Eva Homolová, Jana Šavelová; KSJL FHV: Lujza Urbancová; KRO FHV: Monika Zázrivcová)
  • Univerzita v Limburgu, Belgicko (Prof. Willy Clijsters a Martine Verjans)
  • Softvérová spoločnosť Brainlane v Genku, Belgicko (Danny Brouwers)
  • Haute École de Bruxelles, Belgicko (Antonio Argueso)
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Česká republika (Ludmila Kolářová, Fakulta manažmentu)
  • Univerzita v Paderborne, Nemecko (Waltraut Scholer)
  • Université du Littoral et de la Cote d´Opale v Dunkerque (Pierre Macaigne)
  • University of Limerick v Limericku, Írsko (Fréderic Royall)
  • Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego vo Wroclawi, Poľsko (Grazyna Swiatowy)
  • InterAct International v Newcastli, Spojené kráľovstvo VB a Sev. Írska (Stephen Hagen)