Didaktika angličtiny v otázkach a odpovediach

Informácie o projekte

Methodology of teaching English in questions and answers

Číslo projektu:KEGA 052UMB-4/2011
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Eva Homolová, PhD.
Spoluriešitelia:PaedDr. Milena Štulrajterová, PhD.
Zahraničný projekt:nie