Exil zo Slovenska po komunistickom prevrate v roku 1948 - identita, integrita, asimilácia

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0379/19
Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:doc. Marek Syrný
Koordinátor projektu:FPVaMV UMB
Spoluriešitelia:za FF UMB: PhDr. Roman Ličko, PhD.
Zahraničný projekt:nie